Toespraak van 8 maart 2014 de internationale vrouwendag.

Toespraak 8 maart 2014 de internationale vrouwendag.

Vrouwen confronteren achterhaald patriarch: kapitalistisch -imperialisme en religieus fundamentalisme!

Beste mensen, Ik wil jullie feliciteren met de  internationale vrouwendag.

Als we alleen al naar tv of media van het kapitalisme en de Islamitische landen kijken en lezen, hebben wij meer dan genoeg reden, om het niet eens te zijn met onze leven en deze wereld. Een wereld met oorlog, geweld, discriminatie, moord, geen hoop, geen toekomst, en geen sociale leven voor ieder mens.

 Hierdoor zijn vrouwen de eerste slachtoffers. In de hele wereld worden vrouwen onderdrukt en gediscrimineerd. Misbruik van het lichaam, prostitutie, pornografie en zo voort. Vrouwen worden vanuit twee kanten onderdrukt, aan de ene kant tradities en aan de andere kant modernisme. 

Hoelang moeten we nog kijken, horen en zeggen. hoeveel vrouwen worden misbruikt en vermoord. Wij kunnen samen strijden voor een andere wereld. Een wereld zonder apartheid, geweld, onderdrukking en oorlog.

De vijand die wij hebben is geen individu. Het zijn de kapitalistische en fundamentalistische regeringen, die door hun systemen vrouwen als een tweede sekse beschouwen, die op verschillende manieren en vormen misbruikt wordt, waarin vrouwen worden bedreigd, mishandeld en beperkt in hun grondrechten. Wij voelen met onze bloed en huid wat zij aanrichten. Onze vijanden zijn erg gevaarlijk, maar we zijn sterker. Daarom zijn we op weg om een andere wereld te scheppen! Het is moeilijk maar het is mogelijk.

Natuurlijk zullen wij onze doelen niet alleen kunnen bereiken, maar door samen te strijden, zal onze stem harder zijn. Wij strijden samen voor gelijkheid van rechten en vrijheid voor alle mensen.

Wij kunnen gaan streven naar een andere wereld, die is gebaseerd op de deelname, en de zeggenschap van alle mensen, die er geen belang bij hebben, om de heersende machten te handhaven die zijn gebaseerd op uitbuiting en onrecht.

We streven naar een wereld, waar vrouwenverminking wordt beschouwd als een misdaad. en niet als een traditie. We streven naar een wereld, waar meisjes niet jong hoeven te trouwen,en verkocht worden door familie of verhandeld worden door een smokkelaar, niet besneden worden om zo hun maagdelijkheid te behouden en geen verkrachting binnen het huwelijk of door andere mannen op straat, hoeven te ondergaan. 

Waar vrouwen niet worden geconfronteerd met eerwraak moorden, waar vrouwen niet worden gedwongen om zelfmoord te plegen of zichzelf in brand te steken om zo patriarchaal geweld te ontvluchten, een wereld waar vrouwen niet worden gestraft of bedreigd met de dood door steniging, omdat ze van iemand houden of vanwege seksuele relaties. Een wereld waar de identiteit van vrouwen niet wordt vastgesteld, aan de hand van huwelijk of moederschap.

We vechten voor een wereld waar niemand vrouwen kan dwingen om in de keuken of binnenshuis te blijven, waar niemand vrouwen, het recht kan afnemen, om deel te nemen, aan de maatschappij en de politiek. In zo’n wereld zullen vrouwen over hun eigen lichaam beschikken en zelf beslissen over het krijgen van kinderen, een wereld waar mannen en vrouwen daadwerkelijk gelijk zijn op alle terreinen van het leven.

“Nee tegen reactionaire krachten, nee tegen imperialisme, fundamentalisme en racisme.  

Bedankt voor jullie aandacht

8 March Women’s Organisation(Iran-Afghanistan)-NL

8 maart 2014