Het trieste verlies van Azar Darakhshan (MehryAli Malayeri)

Een sleutelfiguur van de Iraanse communistischeen vrouwen beweging stierf op 26 mei 2012. Azar Darakhshan, lid van deCommunistische Partij van Iran (MLM) en een van de oprichters van devrouwenorganisatie van 8 maart (Iran - Afghanistan) liet ons op 26 mei 2012 om3 uur in het ziekenhuis «Jean Jaurès de Paris» na een lange ziekte. Azardie stierf op de leeftijd van 52 jaar, werkte haar hele leven voor gelijkheiden sociale rechtvaardigheid in Iran en in de wereld.

Azar was actief in aantal strijden voor degelijkheid van vrouwen en emancipatie. Ze zette veel energie om liberale ideeënmet inbegrip van het cultureel relativisme als gevolg van de "islamitischefeministen" van Iran te confronteren. Azar was aanwezig in enkelebetogingen tegen Iraanse en VS ambasaade in Brussel. Azar had een goedgeorganiseerd leven, besteden het vooral als een toegewijde denker en activistals ze vocht voor een beter leven voor onderdrukten in de wereld. Azar lietons, maar haar waardevolle geschriften, haar vele bijdrage aan politiek debatblijft bij ons als we doorgaan met haar strijd voor sociale rechtvaardigheid.

Vrouwenorganisatie van 8maart (Iran – Afghanistan) – Paris - 28 mai2012

www.8mars.com

Decrematie datum zal plaatsvinden aan de begraafplaats van Per-La Chaise op 8Juni ; om 10-12 VM