در پی وخامت حال نازیلا معروفیان خبرنگار بازداشتی به بیمارستان شهید مفتح ورامین منتقل شد.

امروز چهارشنبە ۱۴ دی ماه ۱۴۰۱، نازیلا معروفیان، خبرنگار و دانشجوی دانشگاه علامه در ساختمان دادگاە و حین رسیدگی بە اتهاماتش، بر اثر فشارهای روانی و شکنجەهای روحی، بیهوش و بە بیمارستان انتقال دادە شد.


 نازیلا معروفیان خبرنگار و دانشجوی روزنامه‌ نگاری دانشگاه علامه طباطبایی، از روز ۸ آبان پس از انتشار مصاحبه خود با امجد امینی (پدر مهسا امینی) بازداشت شده و در زندان اوین به‌سر می‌برد.

ایشان علی‌رغم تهدید نیرو‌های امنیتی برای انتشار مصاحبه خود با پدر مهسا امینی، مصاحبه‌اش را منتشر و به وظیفه حرفه‌ای خود عمل کرد.

صدای نازیلا معروفیان و همه زندانیان سیاسی باشیم و برای آزادی آنان از اسارت یکی از  جنایتکارترین و فاشیست ترین رژیم های جهان با تمام قوا بکوشیم.

تلگرام کارزار زنان

٥ ژانویه ٢٠٢٣