بیانیه عصیان به مناسبت روز جهانی مبارزه علیه خشونت بر زنان

بیانیه عصیان به مناسبت روز جهانی مبارزه علیه خشونت بر زنان

نشریه عصیان

روز ۲۵نوامبر سمبل روز «مبارزه علیه خشونت بر زنان» است، وگر نه هیچ روزمان بدون خشونت و بدون مبارزه علیه آن به شب نخواهد رسید. پدیده خشونت جهانی است و فصل مشترک همه زنان دنیا است. از دختر سه ساله افغان که به او تجاوز شده تا زنان سوری که در ملا عام سنگسار می شوند و زنان اسیر در دست داعش که به عنوان برده خرید و فروش می شوند همه، مصادیق خشونت علیه زنان است. در ایران نیز ، ما زنان از هیچ شکلی از خشونت در امان نیستیم. طرح های مختلف حکومتی اعم از «امنیت اجتماعی»، «بومی گزینی»، « تفکیک جنسیتی»، «جنسیت گزینی رشته های دانشگاهی»،« آمران به معروف و ناهیان از منکر»، « تعالی خانواده» « افزایش جمعیت»، و اخیرا«طرح عفاف و حجاب» که تنها هدفشان کنترل زنان، سرکوب و خانه نشین کردن آنها است، مصادیق بارز خشونت بر علیه ما زنان است. در هیچ جا در امان نیستیم. نه در خانه، نه خیابان، نه دانشگاه و محل کار و نه درماشین. حاکمان و قدرت مداران و در یک کلام دولت با تمام اعوان و انصارش از مجلس تا نیروی انتظامی، دستگاه قضا، بسیج و سپاه، آخوندها و امامان جمعه، مداحان و نیروهای خودسر! همگی از عوامل تبلیغ و اجرای این طرح ها به هر شکل و وسیله ای هستند. دستگیری، دادسرا، احضارهای پی در پی در دانشگاه، اخراج، هفت تیر کشی در خیابان، تجاوز، زندان، اعدام و این روزها اسید پاشی، اشکال مختلف خشونت برای مجبور کردن زنان به تن دادن به همه اجبار ها و مهمترین آنها، حجاب اجباری است. اسید پاشی به زنان، عریان ترین و وحشیانه ترین شکل خشونت دولت بر زنان و اغاز فصل جدیدی از تضاد و تخاصم میان زنان و حکومت است. این جنایت وحشیانه نه ترس و ارعاب که موجی از خشم و اعتراض را در زنان باعث شد. اما مبارزه ما با آنها به پایان نرسیده است و لازمه این مبارزه، اتحاد و همبستگی زنان با یکدیگر است. همه زنان با همدیگر. دانش آموز و دانشجو، زنان خانه دار و معلم، پرستار و وکیل، کارگر و نویسنده. پیر و جوان باید یکصدا شویم در برابر خشونتی که زنان را نشانه گرفته است. اتحاد ما بر پایه آگاهی، زمینه مبارزه عیله هر شکل از خشونت است. سکوت کردن خیانت به خودمان است. ما هم از هر شکل برای اعتراض استفاده می کنیم. ما نه یک به یک که هزار هزار فریاد خواهیم شد. عقب نخواهیم نشست چرا که مبارزه مان ضامن رهایی ما است.

 25  نوامبر 2014