ترجمه سخنان یکی از  تظاهر کنندگان یهودی در لندن

ترجمه سخنان یکی از  تظاهر کنندگان یهودی در لندن علیه نسل کشی فلسطینی ها در غزه توسط صهیونیست ها با حمایت امپریالیسم انگلیس و آمریکا و فرانسه و آلمان و… :

من یهودی و اسراییلی هستم! والدینم تنها بازماندگان هولوکاست از خانواده ما هستند، بازماندگان آشویتس. من این جا برای فلسطین و فلسطینی ها آمده ام. ما معتقدیم که دولت بریتانیا خطاکار است. این دولت از نسل کشی حمایت می کند. به اسراییل اسلحه می دهد و آنرا حمایت می کند.

بی بی سی و مدیا از نسل کشی حمایت می کنند. این غیر اخلاقی و غیر قانونی است. ما هرگز با این سیاست موافقت نخواهیم کرد. به عنوان یک یهودی و اسراییلی با این موضوع مخالفم و به این مخالفت ادامه می دهیم. اکنون ۶۰ تظاهرات اعتراضی مشابه در بریتانیا برقرار است و مردم با این سیاست ها مخالفند.

۸ نوامبر ٢٠٢٣

برگرفته از تلگرام هشت مارس