وضعیت اسف‌بار در بیمارستان شفا

سازمان بهداشت جهانی با انتقاد از "وضعیت اسف‌بار" در بیمارستان شفا اعلام کرد، بیش از ٢ هزار نفر در این بیمارستان به سر می‌برند که احتمالا بیش از ۶٠٠ نفر از آنان بیمار و زخمی هستند و بقیه آنها آوارگانی هستند که به این بیمارستان پناه برده‌اند.

تدهوم، رئیس سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد که حملات مداوم و بمباران‌ها در منطقه وضعیت بحرانی بیمارستان شفا را بحرانی‌تر و بدتر کرده است و شمار بیماران بستری در این بیمارستان که جان خود را از دست می‌دهند، پیوسته رو به افزایش است.

امریکا و سایر امپریالیست ها، با وجود یورش های بدون مرز و وحشیانۀ اسرائیل که به راحتی حتی قراردادهای نیم بند «بشر دوستانه» تصویبی خودشان را زیر پا گذاشته و بیمارستان ها و مدارس را هم بر سر مردم آوار می سازند؛ تمام قد در کنار اسرائیل ایستاده و با حمایت های سیاسی و نظامی خود، جنایات اسرائیل در نوار غزه را در واقع رهبری می کنند!

اتکای آوارگان غزه  اما، تنها به مردم سراسر دنیا  است که با اعتراضات میلیونی خود  نسل کشی در غزه را محکوم کرده و  خواهان در هم کوبیدن نظم حاکم در جهان  هستند!

١١ نوامبر ٢٠٢٣

برگرفته از تلگرام هشت مارس