افزایش خودکشی دختران جوان!

ارسالی از یاران در افغانستان

دختر جوانی که ۱۴سال سن داشت شنبه شب ۲۹ دلو در روستای "غوج گرد" ولسوالی شهرستان ولایت دایکندی خودش را در خانه حلق آویز کرده است.

این در حالی است که در این اواخر آمار قتل و خودکشی زنان در کشور افزایش یافته و علت این رویداد ها را اغلب، خصومت خانوادگی و مشکلات اقتصادی اعلام کرده اند.

نخیر این علت ها را که فرمانده هان طالب رسانه یی میسازند، فقط خاک پاشیدن به چشم جهانیان است.

دلیل این همه خودکشی و قتل های مرموز زنان،  نوکرهای آمریکا با این نظام ضد زن شان است.

٣ اسفند ۱۴۰۱ / ٢٣ فوریه ٢٠٢٣