تعهد طالبان به حفظ تنوع زبان های مادری

امروز روز جهانی زبان مادری است. وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان در پیامی به این مناسبت گفته است که متعهد به رشد و توسعه همه زبان های مادری و بومی افغانستان اند.

اولا، هیچ زبان دنیا نه تنها که به مادران و زنان تعلق ندارند، بلکه کاملن مردسالارانه و ضد زن اند .

دوما، رژیم طالبان درحالی این ادعای پوشالی، احمقانه و دروغین را برای خاک پاشیدن به چشم مردم مطرح می کنند، که همه روز در حال حذف زبان های (فارسی-دری) اند.

مردم افغانستان با این دروغ ها و فریب های طالبان آشنا اند.

حکومت فاشیستی طالبان از زمان قدرت گیری خود نشان داد ه که نه تنها حافظ فرهنگ و زبان اقوام مختلف در کشور نیست بلکه با سیاست های ضد فرهنگی خود، کمر به نابودی فرهنگ و زبان اقوام مختلف بسته است.

مردم افغانستان باید حتی برای پس گیری و زنده نگهداشتن هویت زبانی و فرهنگی شان علیه این رژیم فاشیست و ضد مردمی ایستاده و مبارزه کنند!

٢ اسفند ۱۴۰۱ / ٢٢ فوریه ٢٠٢٣