آغاز دور جدیدی از نقض حقوق بشر توسط طالبان!

بنابه به گزارش عفو بین الملل  که روز گذشته دوشنبه ۱ حوت (اسفند) منتشر گردید، طالبان دور جدیدی از نقض حقوق بشر را آغاز کرده است.

در این گزارش آمده است که، فقط در طی هفته های اخیر طالبان چندین نفر که شامل استادان دانشگاه، زنان معترض، نظامیان پیشین و خبرنگاران می باشند، را بازداشت و زندانی کرده اند.

بازداشت های اخیر طالبان، یک زن معترض، دو استاد دانشگاه، یک نویسنده، نظامیان پیشین از ولایت پنجشیر، بزرگ قومی در سمنگان و دو مرد به جرم تبلیغات فیسبوکی علیه این رژیم را شامل می باشند.

بلی، طالبان هر روز در مقابل مردم هارتر و وحشی تر می شوند؛

 چون:

امپریالیسم امریکا با فرستادن بسته های دالر این رژیم را حمایت می کند.

هیچ مقاومت داخلی جدی در مقابل این رژیم موجود نیست.

امپریالیسم چین و حامیان اش مثل پاکستان و ایران، از قوی ترین حامیان این رژیم می باشند.

٢١ فوریه ٢٠٢٢ / ٢ اسفند ١٤٠١