زهرا نژاد بهرام عضو سابق شورای شهر تهراننیرو‌های امنیتی می‌گفتند اگر لیست ساختمان‌های ناایمن منتشر شود امنیت تهران به خطر خواهد افتاد و منابع مالی فراوانی باید صرف ایمن‌سازی آنها شود!

قوه قضائیه به ما دستور داد لیست را منتشر نکنیم!

۳۵۰۰ ساختمان ناایمن در تهران داریم، وضعیت ۱۲۹ ساختمان ترسناک است!

هشت مارس: این ها گوشه ای از فجایعی موجود در کشور تحت حاکمیت جمهوری اسلامی است. خطر تکرار فاجعۀ پلاسکو و متروپول بیخ گوشمان است. خطر ریزش ده ها ساختمان، تنها در شهر تهران.

جان هزاران انسان در خطر است و حکومت از مشکل "تامین مالی فراوان که باید صرف ایمن سازی کشور شود" سخن می گوید. این در شرایطی است که سهم تسلیحات انتظامی،ارگان های سرکوبگر، نیروهای ضد شورش، حوزه علمیه و نهادهای مذهبی از مجموع بودجه کشور هر سال افزایش می یابد.

ادامه زندگی تحت حاکمیت این رژیم جنایتکار غیر ممکن است!

تلگرام سازمان زنان هشت مارس

@hashtemars

31 مه 2022