گزارش مالی کارزار

 

رفع مشکلات و معضلات مالی برای کارزار زنان همانند سایر تشکلات  و کمپین های مبارزاتی و انقلابی زنان در خدمت به پیشبرد مبارزه انقلابی نیز مثل دیگر عرصه های فعالیت بدون اتکا به مردم یعنی کسانی که پیشروی جنبش زنان را بخشی از پیشروی خود می‌دانند، امکان پذیر نبوده و نیست.  قبل از هر چیز با پیشبرد آگاهانه مبارزه سیاسی است که می توان توده ها را در این زمینه نیز تا حد ممکن درگیر کرد و هم یاری و هم کاری آنان را جلب نمود. زمانی که به این اصل درست معتقدیم که بدون اتکا به توده ها و درگیر کردن آن ها در همه ی زمینه های فعالیت انقلابی قادر نخواهیم بود وظایف انقلابی خود را انجام دهیم، روشن است که  در زمینه رفع مشکلات مالی نیز اتکای ما به توده ها خواهد بود.

 

کمک مالی هر فرد و گروه طرفدار جنبش رهایی زنان ولو این که اندک باشد، در حد خود با ارزش و مفید است. زیرا که در قدم اول سمت گیری در پیشبرد مبارزات زنان علیه ستم جنسیتی است.

 

کارزار مبارزه با خشونت برخلاف کسانی که با اتکا به امکانات و منابع مالی دولت‌های سرمایه داری مردسالار ارتجاعی به جای مبارزه با روابط مردسالارانه در پی کسب اعتبار و درآمد از جنبش زنان هستند، با اتکا به فعالین و حامیان‌اش، به زنان، به مردم، به سازمان‌ها مترقی و … توانست مخارج سنگین این دوره از مبارزات خود را تامین کند. البته مسلما تمامی وقت، انرژی و هزینه های مالی که فعالین و حامیان کارزار برای پیشبرد اهداف کارزارصمیمانه صرف کردند، قابل بازنمایی در آمار و ارقام نیست. فعالیت هایی که توانست بازتاب  کیفیت سیاسی و عملی خود را در سه روز راهپیمایی به مناسبت چهلمین سالگرد خیزش زنان علیه حجاب اجباری در 8 مارس 2019، منعکس کرده و در تاریخ مبارزاتی جنبش انقلابی زنان ثبت گردد.

 

در این جا لازم است از هنرمندانی که در فعالیت های کارزار زنان با نقاشی،  طراحی، سرودن اشعار، ارسال پیام های همبستگی و اجرای ترانه های انقلابی در برنامه جشن روز جهانی زن، سهم گرفتند، قدردانی کنیم. بدون این همراهی ها و همبستگی ها که از جانب هنرمندان وسایر رفقایی که با کمک های مالی  و معنوی پیشبرد امر مبارزه کارزار زنان علیه رژیم زن ستیز جمهوری اسلامی و حامیان امپریالیستش را میسر ساختند، نمی توانستیم این چنین پر قدرت صدای میلیون ها زن منزجر از حجاب اجباری را منعکس کنیم.

 

 لیست کمک های مالی دریافت شده :

 

احمد خورشیدی: 140 کرون

 

صدیقه محمدی: 1000 کرون

 

فراست صالحی : 200 کرون

 

محمد نبوی : 1000 کرون

 

سعدیه نسیمی : 200 کرون

 

فریده رضایی : 1000 کرون

 

شنه احمد : 1000 کرون

 

مریم افراسیابپور:  500 کرون

 

دریا سلیمی : 500 کرون

 

اسعد سلیمی : 500 کرون

 

احمد عزیز پور: 1000 کرون

 

استی پیروتی : 200 کرون

 

وریا عزیز پور: 850 کرون

 

سهیلا قادری و عزیز ماملی : 500 یورو

 

لیلا قرایی : 50 یورو

 

اکرم : 20 یورو

 

شیرین : 80 یورو

 

صمد : 100 یورو

 

ندا : 50 یورو

 

دیان : 50 یورو

 

شورش : 10 یورو

 

مریم: 50 یورو

 

سحر: 50 یورو

 

آذر: 30 یورو

 

سمیرا باستانی: 50 یورو

 

مهسا روژان: 50 یورو

 

گیتا : 50 یورو

 

لیلا : 50 یورو

 

تشکل جهانی بدون مرز (افغانستان- ایران) : 600 یورو

 

 از طریق حساب بانکی کارزار :

 

 فریده رضایی، صدیقه محمدی، استی پیروتی، فراست صالحی، ماریا رشیدی، شاهین و پویا: 70 یورو

 

زمان مسعودی: 100 یورو

 

میترا: 100 یورو

 

اشرف غیاثی: 30 یورو

 

ندا روشن : 350 یورو

 

آلیسه: 40 یورو

 

خانواده Delong  : 300 یورو

 

روناک از سوئیس: 100 یورو

 

شهین نوایی: 100 یورو

 

هاله زمانی: 30 یورو

 

داود احمد لو: 20 یورو

 

ابوالفضل اردوخانی: 100 یورو

 

میلا مسافر: 50 یورو

 

مینو: 100 دلار کانادایی

 

سایه :50 یورو

 

ک: 200 یورو

 

ملیحه: 200 یورو

 

ونوس: 10 یورو

 

علی: 50 یورو

 

پیمان: 12 یورو

 

ناتاشا: 15 یورو

 

کمک های جمع آوری شده در آکسیون های تدارکاتی بلژیک: 260 یورو

 

کمک های ارسالی به بلژیک:

 

اخگر فرزانه : 50 یورو

 

آتش : 50 یورو

 

پریوش : 50 یورو

 

مارش جهانی زنان در بلژیک: 370 یورو ( تامین هزینه اتوبوس بین شهری(

 

اتحادیه معلمان در هامبورگ توسط زمان مسعودی:1600  یورو

 

مجموعه مخارج سه روز راهپمیایی : 4915 یورو

 

ذکر این نکته حائز اهمیت است که این مخارج در برگیرینده ی هزینه ی فعالیت های تدارکاتی، سفر و اسکان فعالین و حامیان کارازر که در طول سه روز راهپیمایی حضور داشتند، نیست.

 

کارزار مبارزه با خشونت دولتی، اجتماعی و خانگی بر زنان در ایران

 

ژوئن 2019