به مناسبت درگذشت زنده یاد رفیق نسرین (مینا حق شناس)

 به مناسبت درگذشت زنده یاد رفیق نسرین (مینا حق شناس)

اعلام همبستگی

با سازمان زنان هشت مارچ ( ایران – افغانستان)

غم مرگ عزیزان به خاک افتاده سنگین است                   دل یاران به سوگ رفتگان رنجور و غمگین است

 ولی ، نبود غم واندوه علاج رنج ودرد ما                                 مداوا بهر درد ما، بود عزم نبرد ما

با تاسف اطلاع یافتیم که رفیق نسرین یکی از فعالان جنبش انقلابی زنان ایران و یک تن از موسسین سازمان زنان هشت مارچ ( ایران - افغانستان) به تاریخ  18 جدی 1389 مصادف با 8 جنوری 2011  بدرود حیات گفته است. یادش جاودانه و راهش پر رهرو باد!

درگذشت رفیق نسرین ، ضایعه ای است که نه تنها بر جنبش انقلابی زنان ایران بلکه بر جنبش انقلابی زنان سراسر جهان سنگینی میکند. رفیق نسرین زنی سلحشور و مبارز ، معلمی مهربان و دلسوز، و شاعری معاصر و بزرگ بود. او بعد از بنیان گذاشتن سازمان زنان 8 مارچ ( ایران – افغانستان) بخشی از زندگی اش را متمرکز بر فعالیت های افغانستان  در اروپا نمود. او همچنان بر دیدگاه های سنتی رایج در میان جنبش انقلابی زنان ایران و افغانستان  مبنی بر کم اهمیت جلوه دادن مقام زن که بیان  دقیق قبول ستم مرد بر زن بود ، جسورانه مقابله نمود و مروج و مبلغ اندیشه های نوین با معیارهای انقلابی در سطوح متفاوت بود. او کاملا معتقد بود که با ایده ها و رفتارهای کهن و سنتی نمیتوان برای جامعه ای نوین و خالی از ظلم وستم مبارزه کرد و نمیتوان با چنین بینش و اندیشه ای مبارزات انقلابی را به ثمر رساند.

رفیق نسرین ، زنی بود که آگاهانه و داوطلبانه زندگی خود را وقف مبارزه و نبرد عظیم برای رهائی زنان ستمدیده از زیر یوغ اسارت و بردگی نموده بود. او استقامت استراتیژیک خود را با پافشاری بر آرمان های والای انقلاب و رهائی جامعه بشری و رسیدن به جامعه ای فارغ از هرگونه ستم و استثمار میدانست. نقش رفیق نسرین ، در شرایط فعلی که از یک طرف دولت مرتجع ایران  بیرحمانه بر خلق زحمتکش ایران بطور اخص زنان مورد ستم مردسالار آن جامعه حمله میکند و از ضعف جنبش های انقلابی درون ایران و یاس و ناامیدی و سرخوردگی که دامن گیر شان شده سوء استفاده مینماید و از طرفی دیگر که 150 هزار قوای اشغالگر امپریالیستی به افغانستان حمله ور شده ودولتی مزدور ودست نشانده را بنا نهاده است ، بسیار جدی و حساس بود؛ اما متاسفانه که این رفیق رزمنده دیگر در میان ما نیست. 

" جنبش انقلابی جوانان افغانستان " در مسیر مبارزه علیه اشغالگران امپریالیستی و خائینین ملی دست نشانده اش بر محور برپائی و پیشبرد مقاومت ملی ، مردمی و انقلابی ، یاد و خاطره این رفیق رزمنده را گرامی میدارد و درگذشت رفیق نسرین را به تمامی فعالین جنبش انقلابی زنان ایران ، جنبش انقلابی زنان افغانستان و جنبش های انقلابی سراسر جهان و یکایک اعضای خانواده اش تسلیت گفته و خود را در غم از دست دادن این رفیق گرامی با سازمان زنان هشت مارچ ( ایران – افغانستان) شریک میداند. 

غم و اندوه ناشی از درگذشت رفیق نسرین را به نیروی مبارزاتی برای براندازی نظام حاکم بر جهان بدل کنیم!

" جنبش انقلابی جوانان افغانستان"

23 جدی 1389 ( 13 جنوری 2011)