ناهید ام

یاد رفیق مینا گرامی و راهش پر رهرو باد.

 به خانواده عزیز و یاران مبارز تسلیت می گویم.

 جنبش زنان یکی از یاران مبارز و استوارش را از دست داد.

 اما اهداف این رفیق گرامی همواره در مبارزات زنان انقلابی برقرار میباشد.

ناهید ام . ک