یاد مینا حق‌شناس گرامی باد

یاد مینا حق‌شناس گرامی باد!

 

روز یکشنبه ۱۹ دی‌ماه ۱۳۸۹ مینا حق‌شناس یکی از فعالان جنبش زنان و یکی از اعضاء اتحادیه سربداران پس از ۴ سال مبارزه با بیماری سرطان در سوئد درگذشت. مینا حق‌شناس سالهایی بسیار (نزدیک به ۴ دهه) به اشکال گوناگون  علیه دو رژیم وابسته به امپریالیسم سلطنتی پهلوی و جمهوری اسلامی و سیستم و اندیشه مردسالارانه مبارزه کرده و برای دستیابی به آرمانهای خود هرگز از تلاش باز نايستاد. متاسفانه مینا پیش از آنکه شاهد پیروزی توده‌های تحت‌ستم ما بر دشمنان شان باشد در تبعید برای همیشه چشم فرو بست.

 به عنوان فردی که از دور او را می‌شناخته و شاهد مبارزاتش بوده است، یاد وی و تلاشش در جهت سرنگونی جمهوری اسلامی را گرامی داشته و همدردی خود را با خانواده او و همراهان و  همگامانش اعلام می‌کنم.

یاد تمامی مبارزان راه آزادی و برابری زن و مرد گرامی باد!

نادر ثانی

۲۳ دی‌ماه ۱۳۸۹