خبر مرگ رفیق عزیز مینا حق شناس را چندی پیش شنیدم ، و برای صدمین بار قلبم از دوری و از دست دادن عزیزانم شکسته‌ شد

خبر مرگ رفیق عزیز مینا حق شناس را چندی پیش شنیدم، و برای صدمین بار قلبم از دوری و از دست دادن عزیزانم شکسته‌ شد. امیدوار بودم که‌ به‌ توانم در مراسم خاکسپاری مینای عزیز شرکت کنم ولی متاسفانه‌ امکان شرکت در این مراسم برایم فراهم نیست، بدین جهت خواستم چند کلمه‌ای با شما رفقا و همراهان مینا در باره‌ مینا با شما صحبت کنم .من چندین روز زیر یک سقف با مینا زندگی کردم ، واقعا فشرده‌ ویژگی های یک زن مبارز و کمونیست را بطور بارز در او دیدم. او زنی سرشار از شور و اشتیاق برای مبارزه‌ با دشمنان ریز و درشت مردم تحت ستم جهان بود. زنی که‌ امیدوار به‌ ساختن جهانی عاری از ظلم و ستم بود. آنچه‌ به‌ توانم بطور خلاصه‌ در مورد مینا برایتان بازگو کنم، هنر و دانش ویژه‌ مینا در شناخت از ویژگی های مرد سالاری و عملکرد آن در جامعه‌ و بلاخص شناخت او از رفتار مرد سالارانه‌ در صف جنبش انقلابی در بین روشنفکران مرد و همچنین  جسارت مینا در مبارزه‌ با هر نوع رفتار مرد سالارانه بود 

بی گومان یاد و راه مینا هرگز فراموش نخواهد شد .

استی پیروتی