مینا یکی از طلایه داران آزادی به جاودانگی پیوست

مینا یکی از طلایه داران آزادی به جاودانگی پیوست

طاهره شمس

 

                                                                                                                                                                            

رفیق مبارز و انقلابی ما زنان افغانستان، مینا حق شناس "نسرین" به جاودانگی پیوست. نسرین همچو ستاره فرزنده آزادی درخشید و در بهار آزادگی سر از زیر گلهای سرخ برآورد. مبارزه اش شعله ور تر کردن را انقلابی وی بود. نسرین همیشه با متانت و لبان خندان و با حوصله و پشتکار در را مبارزه برای رهائی زنان و بینوایان جهان گام می گذاشت.

این زن مبارز و عزیز برای رهائی افغانستان از زیر ستم امپریالیزم، ارتجاع و فرهنگ مردسالار آن با عشق و علاقه انقلابی سخن می راند و آرمانش ایجاد جهانی نو بدون استثمار بود. خاطره های شیرین و آموزنده مبارزاتی اش در قلب رفیقان و زنان افغان وی جاودانه است.  وی با تمام تلاش و قدرت انقلابی اش برای روشنگری زنان افغان و برای آزادی آنان، در هر مکان و در هر محفل سیاسی سخنور بود، تلاش و مبارزه وی در ضدیت با استعمار، استثمار و ارتجاع بدون وقفه ادامه داشت. سفرهای متواتر نسرین در تمام ممالک اروپائی و خانه به خانه زنان افغان آواره و دور از میهن، در کنار من خاطره انگیز است.

ای شورشگر دوران نام و خاطره هایت جاودان باد!

هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق

ثبت است بر جریده عالم دوام ما

این پارچه را به مثابه بیان احساسم به وی تقدیم می دارم:

 

طلایه دار آزادی

 

در آن دشت و دمن

در آن کوهپایه های بلند

بودی فریاد آزادی

بودی فریاد انقلابی

 

در آن دشت بیکران

بودی طلایه دار آزادی

فریاد بودی فریاد

ای مبارز جاودان آزادی

 

در جمله زنان بیشمار

بودی پیکار گر باوقار

ای جان فدای پر راز

کردی عمرت فدای آزادی

 

ای رفیق زنان افغان

تو بودی برای ما نورچشمان

آرمانت بود آزادی جهان

ای زن مبارز شتابان

 

11 ژانویه 2011

سازمان زنان هشت مارس (ایران- افغانستان)