با درود

با درود

دوستان عزیر و رفقا

با ابراز تاسف از، از دست دادن یار مبارزی دیگر را تسلیت می گویم

جاری باشید

مرجان انصاری

12 ژانویه 2011