قتل وحشیانه فرشته نجاتی را محکوم میکنیم

قتل وحشیانه فرشته نجاتی را محکوم میکنیم !

  از هر 2 زنی که در ایران به قتل میرسند ، یک نفر قربانی قتل های ناموسی است  !

قتل ناموسی بار دیگر قربانی گرفت .

روز پنجشنبه 14/08/2008  ساعت  4 صبح فرشته نجاتی ،  18 ساله به دست پدرش در شهرک کانی دینار از توابع شهر مریوان به وحشیانه ترین شکل به قتل رسید .

فرشته در 14 سالگی مجبور به ازدواج اجباری با مردی همسن و سال پدرش میشود و سپس از همسرش جدا شده به خانه پدری برمیگردد ، بدنبال یک نزاع در خانواده و از ترس پدرش به خانه عمویش پناه برده و پدرش او را به منزل خویش باز گردانده و به قتل میرساند.

در تفکرو ایدئولوژی  اسلامی، زن جزئی از مایملک مرد است، به حکم قانون و دین و سنت شهروند درجه دوم قلمداد میشود و هر آنچه که بخواهند به سرش می آورند و برای حراست از نظم موجود در جامعه، شوهر، پدر، برادر و یا هر مردی در "خانواده مقدس" برای مجازات او پروررش می یابد. بی جهت نیست که از بدو قدرت گیری جمهوری اسلامی شاهد افزایش تکان دهنده آمار قتل های ناموسی در سراسر کشور بخصوص مناطقی چون خوزستان، ایلام و کردستان هستیم. تبلیغ شبانه روزی ارزش های مذهبی مبتنی بر فرودستی زنان، ترویج اخلاقیات مذهبی، تدوین مجموعه ای از قوانین زن ستیز که دست هر مردی را برای سرکوب و ستم بر زنان باز می گذارد نمی تواند نتیجه ای جز افزایش خشونت بر زنان آن هم در خشن ترین شکل آن قتل ناموسی داشته باشد.

سرمایه، ارتجاع و نژاد پرستی با کمک مولفه های همچون خشونت  و قدرت و قانون عملا" از قتل های ناموسی دفاع کرده و این جنایات را  روزانه تبلیغ می کنند.

مردم شهر مریوان و شهرک کانی دینار در چندین روز متوالی اعتراض  خود را  نسبت به این جنایت با تجمع و راهپیمائی  و سردادن شعارهائی مانند "ارتجاع محکوم است !"، "زن کشی محکوم است !"   به نمایش گذاشتند.

طبق آخرین اخبار و گزارشات  حدود 40 نفر از مردم مبارزی که در اعتراض به قتل فرشته در راهپیمائی شرکت کرده بودند ،  از جانب نیروهای امنیتی رژیم دستگیر شده اند.

خشونت حربه نظام طبقاتی مردسالار و پدرسالار برای تحکیم و تثبیت فرودستی زنان است. به همین جهت در نظام حاکم بر ایران این خشونت نه قابل مهار و نه   با اقدامات حک و اصلاح از بین خواهد رفت. تنها راه رهایی زنان از خشونت سیستماتیک دولتی و خانگی سرنگونی نظامی است که پایه هایش بر بردگی و فرودستی زنان استوار شده است.

سازمان زنان 8 مارس ( ایران – افغانستان)

2008/08/21

Zan_dem_iran@hotmail .com

www.8mars.com