محكوميت زنی كه مورد تجاوز 7 مرد قرار گرفت

محكوميت زنی كه مورد تجاوز 7 مرد قرار گرفت

 

وكيل زنی كه قربانی يك تجاوز دسته‌جمعی در عربستان سعودی است، حكم دادگاه مبنی بر 200 ضربه شلاق و شش ماه زندان را "ناعادلانه" و مغاير با قوانين اسلامی خواند.

به گزارش گروه «حوادث» ايسنا، قربانی كه يك زن تبعه عربستان سعودی است، ابتدا به جرم نقض قانون جدايی جنسيتی به شلاق محكوم شده بود.

او هنگام وقوع تجاوز در ماشين مردی بود كه با او نسبتی نداشته است، اما وی هنگامی كه خواستار تجديد نظر دادگاه شد، قضات، حكم پيشين را دو برابر كرده و او را متهم به بهره‌برداری از رسانه‌های جمعی برای تغيير رأی دادگاه نيز كردند.

وكيل وی نيز از ادامه كار بازداشته و به اين ترتيب قرار بر اعمال تنبيه شد.

عبد الرحمن اللاحم گفت: "موكل من قربانی اين جنايت شنيع بوده است. معتقدم حكم او ناقض شريعت اسلامی و ناقض كنوانسيون‌ها ذيربط بين‌المللی است."

او افزود: "دستگاه قضايی بايد با اين دختر به عنوان يك قربانی برخورد كند، نه مجرم."

وكيل همچنين گفت كه قربانی خواستار تجديد نظر در حكم جديد خود خواهد شد.


قوانين جدايی جنسيتی

رسانه‌های عربی گزارش كرده‌اند كه اين زن 19 ساله در عربستان سعودی بوده، 14بار مورد تجاوز قرار گرفته است.

اين حمله يكسال و نيم پيش در يكی از استانهای شرقی عربستان سعودی رخ داد و در جريان آن، هفت مرد كه به او تجاوز كردند، ابتدا به يك تا پنج سال زندان محكوم شدند، اما دادگاه، احكام آنها را نيز دو برابر كرد.

خبرنگاران مي‌گويند كه احكام مجرمان، سنگين به نظر نمي‌رسد، چراكه در ابتدا گمان مي‌رفت، حتی به مرگ محكوم شوند.

به گزارش پايگاه اطلاع‌رسانی عبرت، قربانی اين تجاوز در ابتدا به جرم آن كه در ماشين يك مرد نامحرم نشسته بوده به 200 ضربه شلاق محكوم شده است.

رسانه‌های عربی گزارش كرده‌اند كه دادگاه هنگام تجديد نظر نه تنها اين حكم را كاهش نداد، بلكه تعداد شلاق‌ها را به 200 ضربه افزايش داد و شش ماه زندان هم به آن افزود.

بر اساس اين گزارش‌ها، قضات دادگاه به دليل آنكه قربانی از رسانه‌ها برای اعمال نفوذ بر رأی دادگاه استفاده كرده، حكم او را افزايش دادند.

«اللاحم» مي‌گويد: تصميم دادگاه برای ابطال اجازه وكالتش و نيز ممنوعيت از ادامه دفاع از اين قربانی غيرقانونی است

 

http://www.daneshju.ir/forum/archive/t-27392.html