جواب کوبنده و قاطع آتنا دائمی بعد از شنیدن حکم حبس مجدد و شلاق

جواب کوبنده و قاطع آتنا دائمی بعد از شنیدن حکم حبس مجدد و شلاق

atena-daemi-2

من امروز باید بعد از پنج سال آزاد میشدم اما همه می دانند تا زمانی كه جمهوري اسلامي هست همه جای ایران زندان است.

اما من آزادم، آنقدر آزادم که مدام فکر می کنند با دادن حكم جديد می توانند من را زندانی کنند!

اما برای من این احكام خنده دارست، حتی همان شلاق. من برای مردمی که آبان ۹۸ کشته شدند عزاداری کردم اتهام زدن که در محرم بزن و برقص کردم!

بله من برای مظلوم‌های زمانه ام عزاداری می کنم و شلاقش رو هم خواهم خورد نوش جان آن كسی كه می خواهد اين شلاق را بزند. چون همیشه گفته اند یکی بزنی دو تا میخوری!

اینها یك عمرست كه دارند مردم را شلاق میزنند و این شلاق در برابر اون همه گلوله ای که در این ۴۰ سال در قلب و مغز آدما رفته و کشته چیزی نیست، فدای سر خانواده های کشته شده‌ها.

آنقدر این دادگاه‌های فرمایشی و این حکم و احکام ديگری که برايم صادر کردن و می کنن مسخره اس که حتی به آن اعتراض هم نخواهم کرد که وقت داشته باشند برای پرونده های دیگری که می خواهند برايم باز کنند.

من امروز آزادم چون آزادی به آن طرف میله ها بودن نیست و هر یک حکم جدید یعنی تایید آزادی من!

هستم تا زنده ام.

یکشنبه ۱۵ تیر   ۱۳۹۹ / 5 جولای 2020