گزارش تظاهرات مردم علیه نسل کشی فلسطینی ها توسط صهیونیست ها و حامیان امپریالیستی شان

لندن امروز هشتم ژوئن شاهد حضور صد ها هزار نفر مردم خشمگین از نسل کشی فلسطینی ها توسط صهیونیست ها و حامیان امپریالیستی شان بود. مردم از ملیت های گوناگون و سنین مختلف بویژه با حضور چشم گیر جوانان و نوجوانان پسر و دختر، حمایت پر قدرت خود را از مردم فلسطین با حمل پرچم و پلاکارد با ابتکارات گوناگون ابراز کردند. شعارها در طول تظاهرات و با فریاد داده می شد. شعار هایی هم چون: ما همه فلسطینی هستیم، سوناک تو می توانی پنهان شوی، ما تربه جرم نسل کشی محاکمه خواهیم کرد، هوادران نسل کشی از خیابان های ما بیرون بروید، به نسل کشی پایان دهید، به ادامه نکبه (فاجعه) پایان دهید، مردم متحد هرگز شکست نمی خورند، دولت اسرائیل، دولت تروریستی، فلسطین آزاد ...

ما، فعالین سازمان زنان هشت مارس نیز به طور فعالانه در این تظاهرات شکوهمند در همبستگی با ستمدیدگان فلسطینی شرکت داشتیم. یکی از پلاکاردهای ما که روی آن نوشته شده بود: اگر فلسطین آزاد و رها نباشد، هیچ کس نیست، مورد استقبال بسیاری از شرکت کنندگان در این تظاهرات قرار گرفت.

زنده باد همبستگی انترناسیولیستی
سازمان زنان هشت مارس (ایران – افغانستان) - لندن

8 ژوئن 2024