گزارش آکسیون ۴ نوامبر ٢٠٢٣ - لندن

بار دیگر لندن شاهد تظاهرات ده ها هزار نفر در حمایت از ستمدیدگان فلسطین و علیه دولت فاشیست و نژاد پرست اسرائیل بود. زن و مرد و پیر و جوان از ملیت های مختلف با قدرت و متحد فریاد می زدند: «به اشغال فلسطین خاتمه دهید، اسرائیل یک دولت تروریستی است، ارسال مهمات جنگی را به اسرائیل برای کشتن مردم فلسطین پایان دهید، دولت آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان و... شرم بر شما و...»

تظاهرات امروز لندن از محلات گوناگون آغاز شد و در میدان ترافالگار به هم پیوست. علاوه بر لندن در بسیاری از شهر ها هم چون بریستول، کاردیف، کمبریج،کاونتری، بدفورد و... نیز تظاهرات در همبستگی با مردم فلسطین و محکومیت صیهونیست ها برگزار گردید.فعالین سازمان زنان هشت مارس – لندن

برگرفته از تلگرام زنان هشت مارس

۴ نوامبر ٢٠٢٣