گزارش تظاهرات روز جهانی زن  در برلین

روز چهارشنبه ۸مارس/ ١٧ اسفند ١٤٠١ فعالین زن سازمان زنان هشت مارس (ایران-افغانستان) امسال  بزرگداشت روز جهانی زن را همراه با هزاران زن و مرد پیشرو از ملیت های مختلف، در تظاهراتی پرشور با شعارهای انقلابی در شهر برلین برگزار کردند.

بیانیه ۸ مارس توسط یکی از فعالین سازمان قرائت شد و صدها اعلامیه پخش شد که با استقبال شرکت کنندگان مواجه شد.

دو تن از زنان افغانستانی سازمان هشت مارس، طی مصاحبه های خود با رسانه ها سرکوب شدید حکومتی را نسبت به زنان  در ایران و افغانستان توضیح داده و گزارشی از مبارزات جسورانه زنان در این دو کشور ارائه دادند.

در بخشی از برنامه در یک پرفورمانس زیبا تاریخچه مبارزات زنان ایران در دهه های اخیر به نمایش گذاشته شد.

زنان ایران و افغانستان، در ادامه مبارزات خود به حمایت زنان و همه ستمدیدگان جهان نیاز دارند و نه حمایت امپریالیست هایی که خود عامل و حامیِ عاملین سرکوب آنان هستند. 

سازمان زنان هشت مارس (ایران- افغانستان) - برلین