گزارش مراسم  روز جهانی زن - فرانکفورت

روز دوشنبه، ششم ماه مارچ، یکی از فعالین سازمان زنان هشت مارس (ایران – افغانستان)، همراه با تعدادی از زنان و مردان افغان و ایرانی، به مناسبت روز زن، در یکی از نقاط مرکزی شهر، میز اطلاع رسانی همراه با پلاکارد ها، بنرها و تصاویری در رابطه با مبارزات زنان در ایران و افغانستان، بر پا کرده و با چیدن نشریات سازمان زنان هشت مارس و همچنین نوشته های تعدادی از زنان افغان به مناسبت روز زن، به روی میز و پخش وسیع اعلامیه های سازمان هشت مارس؛ تلاش کردیم مردم را با سرکوب و خشونت حکومت های طالبان و جمهوری اسلامی نسبت به زنان در افغانستان و ایران و مبارزات جسورانۀ زنان در این دو کشور آشنا سازیم.

همچنین افشاگری در رابطه با کمک های مادی و معنوی امپریالیست های شرق و غرب به طالبان از دیگر اهداف ما بود.

جمعی که بعدا به ما پیوستند، تمایل خود را برای همکاری دایم با ما  اعلام کردند. در زمان پخش موزیک، افراد دیگری با ما پیوستند. ما ضمن تبریک روز جهانی  زن به زنان دنیا، این روز پر دست آورد را گرامی داشتیم.سازمان زنان هشت مارس (ایران - افغانستان) - فرانکفورت