گزارش گردهم آیی و راهپیمایی روز زن در شهر برمن - آلمان

گزارش گردهم آیی و راهپیمایی روز زن در شهر برمن - آلمان

 

روز دوشنبه ۸ مارس، فعالین سازمان زنان ۸ مارس (ایران-افغانستان) همراه با چند تشکل دیگر زنان ازملیت های مختلف، تحت نام " کنفرانس زنان پایه شهر برمن" گردهم آیی و تظاهرات بزرگی را در خیابان های مرکزی شهر برگزار کردند.

طی جلساتی که برگزار کنندگان، برای تهیه متن فراخوان "کنفرانس زنان پایه شهر برمن" در آن شرکت داشتند، فعالین 8 مارس توانستند سایر نیروها را متقاعد سازند که در فراخوان مشترک این روز مبارزاتی، تمرکز را بر مبارزات زنان در کشورهای مختلف و دستاوردهای آنان گذاشته شود.

این اکسیون که برای برگزاری آن از چند ماه پیش تدارکات و تبلیغات وسیعی انجام شده بود، با استقبال بی نظیری مواجه شد. با وجود تمام محدودیت های کرونایی و با وجودیکه برای گرفتن مجوز از پلیس حد اکثر می توانستیم در درخواست خود، جمعیت ۱۰۰ نفره را ذکر کنیم، جمعیتی حدود ۱۰۰۰ نفر به این برنامه پیوستند.

برنامه با گردهم آیی در یکی از مناطق مرکزی شهر و خواندن بیانیه ها و پیام های گروه های برگزار کننده آغاز شد. در این قسمت یکی از فعالین ۸ مارس، بخش هایی از بیانیه سازمان زنان ۸ مارس را خواند که با استقبال حاضرین مواجه شد.

اعلامیه های ۸ مارس به زبان های آلمانی، انگلیسی و فارسی، را که به دلیل مقررات کرونایی، اجازه نداشتیم با دست خودمان به مردم بدهیم، در یک جعبه گذاشته و جلوی مردم قرار می دادیم. به این ترتیب توانستیم در مدت زمان کوتاهی تعداد بسیاری اعلامیه را پخش کنیم.

Tekstvak: وجود پرچم های رنگارنگ با شعارهایی که مطالبات زنان را منعکس می کرد، حضور جمعی از زنان کرد با لباس های محلی رنگارنگ  همراه با نواختن "دف" و همینطور مارش زیبای گروه موزیک زامبا، سرزندگی و شور بسیاری به برنامه داده بود.74ecbfe3-deff-49a4-be0b-be16d48e9cae (Andere)

57858d04-68a3-489d-aeff-0b70b314faaa (Andere)3bb65e0d-7cd4-4305-b6d9-1ebfa02f6d85 (Andere)7df7bafb-ca1d-4dd3-ba1d-bd3a58f1dd81 (Andere)3d0a8129-0dd9-4300-ae9a-068ce0ca6899 (Andere)20210308_172909 (Andere)

 بعد از خواندن بیانیه ها، راهپیمایی از مسیر خیابان های مرکزی شهر آغاز شد. در طول مسیر راهپیمایی سرودهای انقلابی به زبان های مختلف و شعارهای مبارزاتی رادیکال حول مطالبات زنان از بلند گو پخش می شد و جمعیت با تکرار شعارها همراهی خود را نشان می دادند. گروه موزیک زامبا هم با لباس های رنگین، مارش های پر تحرک و زیبایی را می نواختند. زنان کرد هم با نواختن "دف" جمع را همراهی می کردند.

راهپیمایی مطابق برنامه تا جلوی ساختمان شهرداری ادامه داشت و در محوطه باز مرکز شهر گردهم آیی پایانی با خواندن پیام ها و بیانیه های سایر نیروها و افراد شرکت کننده برگزارشد. در پایان برنامه، جمع بزرگی از حاضرین با یک رقص دست جمعی شادی خود را از کار مشترک و همبستگی مبارزاتی اشان به نمایش گذاشتند. این برنامه متنوع، مجموعا حدود ۳ ساعت به طول انجامید و اغلب شرکت کنندگان تا پایان برنامه مشتاقانه همراهی کرده و بر لزوم مبارزه و هم بستگی جهانی برای رهایی زنان پافشاری کردند.


سازمان زنان ۸ مارس (ایران-افغانستان) واحد برمن