گردهم آیی و تظاهرات به مناسبت روز جهانی زن - فرانکفورت

گردهم آیی و تظاهرات به مناسبت روز جهانی زن - فرانکفورت

روز دوشنبه 8 مارس به مناسبت روز جهانی زن، سازمان زنان هشت مارس (ایران-افغانستان) واحد فرانکفورت، همراه با سایر فعالین زنان از ملیت های مختلف، گردهم آیی و تظاهرات بزرگی برگزار کردند.

در شروع برنامه و همچنین در گردهم آیی پایانی،  بیانیه نیروهای مختلف  شرکت کننده و همچنین قطعنامه پایانی خوانده شد.

🔺با وجود محدودیت های کرونایی، مراسم تا ساعت 20:00 ادامه داشت و با استقبال بسیاری روبرو شد.

🔺تعداد زیادی بیانیه سازمان زنان هشت مارس که به همین مناسبت آماده شده بود به زبان آلمانی و فارسی پخش شد.

 

سازمان زنان هشت مارس (ایران-افغانستان) فرانکفورت آلمان

12 مارس 2021