مراسم بزرگداشت روز جهانی زن در شهر بوخولت آلمان

من "آمنه" به عنوان یکی از همراهان و هواداران "سازمان زنان هشت مارس(ایران-افغانستان)"، برای بزرگداشت روز جهانی زن، دوشنبه هشتم مارس 2021 در شهر Bocholt  آلمان به شکل فردی، با حمل شعار "حجاب مرکز خشونت دولتی علیه زنان در ایران" به میان مردم رفته و ضمن پخش بیانیه سازمان زنان هشت مارس، به زبان آلمانی، با مردم به گفتگو پرداختم.

در این گفتگوها توضیح می دادم که زنان در ایران نه تنها از حق انتخاب پوشش خود محرومند بلکه در سایر عرصه ها هم، نابرابری حقوقی با مردان، به آنان تحمیل می شود.

12 مارس 2021