گزارش تظاهرات در اعتراض به حمله ترکیه به شهر عفرین در شهر برمن آلمان

گزارش تظاهرات در اعتراض به حمله ترکیه به شهر عفرین

روز جمعه 02.02.2018، به دعوت گروه های مختلف چپ و رادیکال شهر برمن، که اغلب نیروهای کرد و آلمانی بودند، تظاهراتی در اعتراض و محکوم کردن حمله ارتش ترکیه به شهر کردنشین عفرین برگزار شد. در ساعت 16:30 دقیقه در مقابل ایستگاه مرکزی قطار شهر، جمعیتی در حدود یک هزار نفر گرد آمدند.

ما هم از طرف "سازمان زنان 8 مارس (ایران- افغانستان)" و "کارزار مبارزه با خشونت دولتی، اجتماعی و خانگی علیه زنان در ایران" با پرچم های خود در این تظاهرات شرکت کردیم.

از اولین دقایق گردهم ایی، پیام گروه های مختلف در همبستگی با مردم عفرین و افشای حملات اشغالگرانه ارتش ترکیه و همچنین محکوم کردن حمایت آلمان و سایر دول غربی از جنایات اردوغان با فروش اسلحه به او، پشت بلندگو، خوانده شد.

 

جمعیت که هر آن بر تعداد آن افزوده می شد دقایقی بعد از زمان اعلام شده، به سمت خیابان های مرکزی شهر به راه افتاد. در طول راه شعارهایی مثل: "اردوغان، دیکتاتور"، " دست ها کوتاه از کردستان"، تانک های آلمانی باید از کردستان خارج شوند"، " زنده باد همبستگی بین المللی" و ... ، توسط جمعیت با قدرت تکرار می شد و مورد استقبال عابرین هم قرار می گرفت.

خبرنگارانی هم با دوربین های خود در حال ثبت تصاویر، شعارها و بیانیه ها ی این تظاهرات پر جمعیت و رنگارنگ بودند.

این تظاهرات پس از حدود 2 ساعت راهپیمایی و عبور از پرتردد ترین نقاط شهر، با خواندن بیانیه نهایی در دعوت همه مردم برای محکوم کردن اشغالگری ترکیه و حمایت دول امپریالیستی از آن، به کار خود پایان داد.

 

سازمان زنان 8 مارس (ایران-افغانستان)

کارزار مبارزه با خشونت دولتی، اجتماعی و خانگی علیه زنان در ایران