گزارش راه‌پیمایی روز جهانی کارگر در لندن

گزارش راه‌پیمایی روز جهانی کارگر در لندن

سه‌شنبه ۱ ماه می

 

این راه‌پیمایی سراسری از ساعت ۱ بعدازظهر در مرکز شهر لندن آغاز شد. ما در طول این مسیر به پخش اعلامیه‌‌مان با عنوان: «مبارزات زنان ایران علیه حجاب اجباری راه را برای مبارزه‌ی عمیق‌تر با ستم و استثمار هموار می‌کند!» پرداختیم. هدف از این اعلامیه این بود که به‌عنوان یک تشکل ایرانی-افغانی و تشکل زنان بگوییم که چه ارتباطی بین مبارزات زنان ایران ـ که در مرکز آن مبارزه با حجاب اجباری و لغو مالکیت (مردسالاری و سرمایه‌داری) بر بدن‌شان است ـ هم با مبارزه برای رفع هرگونه ستم و استثمار و مالکیت (چه بر فرد و چه بر ثروت و ثمره کار در جامعه) که هدف مبارزات طبقه‌ی کارگر است و هم‌چنین با سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی در ایران وجود دارد. ازاین‌رو تلاش کردیم این موضوع را در پلاکاردهای‌مان نیز برجسته کنیم. درعین‌حال بنری داشتیم که زنان را برای مبارزه علیه سیستم مردسالار امپریالیستی و بنیادگرایان مذهبی فراخوانده بود.

Tekstvak: † مبارزات زنان ایران علیه حجاب اجباری راه را برای مبارزه‌ی عمیق‌تر با ستم و استثمار هموار می‌کند!

†  زنان تکلیف جمهوری اسلامی را در خیابان تعیین خواهند کرد!

ˆ زنان جهان، برای در هم شکستن سیستم مردسالار امپریالیسم و بنیادگرایی مذهبی متحد شوید!

ما همراه با فعالین «سازمان پناهندهگان و مهاجرین برای جهانی بدون مرز (ایران- افغانستان)» و هم‌چنین برخی از گروه‌های سیاسی ایرانی در لندن در طول مسیر راه‌پیمایی شعار می‌دادیم، شعارهایی هم چون: مرگ بر سرمایه‌داری، تنها راه انقلاب است، زنده‌باد اول ماه مه روز جهانی کارگران، مرگ بر جمهوری اسلامی و ...

 

 

جمعیت شرکت‌کننده ترکیبی از گروه‌های مختلف سیاسی، اتحادیه‌های کارگری و افراد مستقل بودند که بخش قابل‌توجهی از آن‌ها را مهاجرین این کشور تشکیل می‌دادند. در این تظاهرات بیش از 4000 هزار نفر شرکت داشتند که نسبت به سال و سال‌های گذشته به دلایل گوناگونی کمتر بود. یکی از دلایل اصلی آن این است که دولت سرمایه‌داری حاکم چنین روز و مبارزه‌ای را نه‌تنها به رسمیت نمی‌شناسد، بلکه به‌عناوین‌مختلف ازجمله تعطیل نکردن این روز تلاش دارد از گسترش اعتراض علیه سیستم سرمایه‌داری ـ امپریالیستی که به‌طور وحشیانه کارگران را در سراسر جهان استثمار می‌کند، جلوگیری نماید. از طرف دیگر حاکم بودن سیاست‌های غلط بر بسیاری از اتحادیه‌ها و سندیکاهای کارگری در این کشور و بر مبنای آن اتخاذ سیاست‌هایی در چارچوب همین سیستم، باعث شده است که بسیاری از کارگران، از امر مبارزه عمیق و هدفمند با این سیستم استثماری سرمایه‌داری دلسرد شوند؛ اما با تمام این کمبودها نه‌تنها در لندن بلکه در بسیاری از شهرهای انگلستان روز اول ماه مه، روز جهانی کارگران برگزار شد.

 

سازمان زنان ۸ مارس (ایران-افغانستان) - انگلستان

۲ می ۲۰۱۸