فراخوان آکسیون اعتراضی به دیدار نمایندگان رژیم زن ستیز جمهوری اسلامی در پارلمان هلند

فراخوان آکسیون اعتراضی

علیه دیدار سه تن از نماینده گان رژیم زن‌ستیز و ارتجاعی جمهوری اسلامی با نمایندگان پارلمان هلند

 

روز چهارشنبه 12 ژوئن 2019 قرار است سه تن از نماینده گان رژیم جنایت کار جمهوری اسلامی، دیدار و مذاکره ای  با برخی از نمایندگان پارلمان هلند پشت درهای بسته از ساعت 11 تا 12 برگزار کنند.

این دیدار رسمی اعضای پارلمان هلند پیامِ وفاداری و خوش خدمتی به نمایندگان نقض حقوق بشر و سرکوبگر مردم ایران توسط رژیم جمهوری اسلامی است. 

هادی شوشتری: نمایندهٔ دورهٔ نهم و دهم مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نماینده مردم قوچان و فاروج در مجلس شورای اسلامی است.

احمد امیرآبادی فراهانی: دبیر هیئت رئیسه مجلس دهم، نمایندهٔ دورهٔ نهم و دهم مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در استان قم است.

شهروز برزگر کلشانی: نماینده سلماس در مجلس و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی است.  

دیدار پنهان و آشکار نمایندگان پارلمان هلند با نماینده‌گان رژیم قرون وسطایی؛ زن‌ستیز و سرکوب‌گر جمهوری اسلامی؛ اولین داعشِ خاورمیانه؛ نشان از نقص آشکار حقوق مردم و بخصوص زنان ایران است که برای دستیابی به  پایه ای ترین  حقوق انسانی و برحق خود از ابتدای قدرت گیری این رژیم تا همین امروز، دستگیر، زندانی، شکنجه؛ خودکشی شدند و یا به قتل می رسند، می باشد. سرکوب و ایجاد رعب و وحشت در میان مردم؛ تشدید و گسترش روزافزون خشونت علیه زنان را، با پشت گرمی از حامیان امپریالیستی اش به این جنایات دست می زند.

 

این روابط و مذاکرات پنهان و آشکار دولت امپریالیستی هلند‌، بستن قراردادهای اقتصادی و سیاست هایی که چیزی جز ریاضت‌کشی، فقر، سرکوب و فوق ‌استثمار کارگران؛ زحمت‌کشان، و مشروعیت بخشیدن بیشتر به رژیم جنایت کار جمهوری اسلامی است، را محکوم می کنیم.

ما از سایر نیروها، احزاب، سازمان‌ها، تشکلات مترقی؛ آزادیخواه و انقلابی که علیه نمایندگان رژیم جمهوری اسلامی و به این سیاست دولت هلند معترض هستند دعوت می‌کنیم که در این آکسیون اعتراضی شرکت کنند تا:

هر چه رساتر صدای اعتراض و خشم زنان ایران را که از ستمدیده‌ترین اقشار جامعه هستند را فریاد زنیم!

هر چه رساتر صدای مبارزات کارگران و زحمت‌کشان، زنان و جوانان را فریاد زنیم!

اعلام کنیم که این سیاست ها و قراردادهای دولت هلند با رژیم جمهوری اسلامی، به تقویت بنیادگرایی اسلامی در سرکوب و به بند کشیدن هر چه بیشتر مردم در ایران خدمت خواهد کرد!

 تا نقاب از چهره «حقوق بشری و دموکراسی» دولت امپریالیستی هلند برکشیم که برای تأمین منافع سیاسی و اقتصادی خود، با رژیم سرکوب‌گر جمهوری اسلامی پنهان و آشکار عقد قرارداد می بندد، را هر بیشتر افشا کنیم!

زمان: چهارشنبه 12 ژوئن 2019

ساعت: 11:00 تا 12:00

محل  تجمع اعتراضی: Hofplaats 

درب پشت پارلمان هلند

 Den Haag

سازمان زنان هشت مارس (ایران ـ افغانستان) هلند همراه با سایر نیروها و سازمان های مترقی و انقلابی این آکسیون اعتراضی را برگزار می کنند.