آکسیون اعتراضی به مناسبت روز بین المللی مبارزه علیه خشونت بر زنان در هلند

 فراخوان دعوت به شرکت در آکسیون اعتراضی به مناسبت روز جهانی مبارزه علیه خشونت بر زنان

به خشونت علیه زنان پایان دهید!

ابعاد خشونت علیه زن در سطح جهانی به طرز وحشیانه تراز گذشته گسترش یافته است، انواع خشونت های دولتی، اجتماعی و خانگی برعلیه زنان؛ برای تداوم و تقویت رابطه قدرت و حفظ مالکیت مرد بر زن، از عریان ترین نمودهای اقتدار نظام طبقاتی مردسالار حاکم در جهان است

اکثریت زنان از همان لحظه ای که در خانه و جامعه به‌عنوان جنس دوم شناخته می شوند؛ این خشونت ها را با جسم و تار و پود زندگیشان به شکل اسفناک و تلخی تجربه کرده‌اند. طبیعی جلوه دادن خشونت روزمره با توجیهات جنسیتی ، فرهنگی، سنتی، قانونی و مذهبی حتی خود زنان را هم که مستقیم و غیر مستقیم در مرکز این خشونتها هستند؛ به آن عادت دادند.

چرا که نظام سرمایه داری حاکم بر جهان بدون فرودستی زنان و دفاع عملی و ایدئولوژیکی از برتری مرد بر زن با سازماندهی وسیع ترین شکل خشونت در عرصه های گوناگون اقتصادی، اجتماعی و خانگی قادر به ادامه حیات خود که مبتنی بر ستم و استثمار است، نخواهد بود.

در ایران اگرچه خشونت علیه زنان قدمتی طولانی دارد، اما نزدیک به چهار دهه است که رژیم بنیادگرای جمهوری اسلامی با شلاقِ دین و زنجیرِ سنت و زندانِ حجاب، با گشت ارشاد و جوخه‌ی اعدام و حکم سنگسار، خشونتی به‌مراتب وحشیانه‌تر و گسترده‌تر برای کنترل زنان و بدن‌شان اعمال کرده است. حجابِ اجباری در جمهوری اسلامی، اعلام رسمی نابرابری جنسیتی و نماد فرودستی و تبعیت زن از مرد تحتِ نظام اسلامی است. قوانین خشونت زا و مجازات‌های قرون‌وسطایی اسلامی اعلام رسمیت یافتن سرکوب و تبعیض و خشونت بر زنان و پرچم ایدئولوژیکِ نظام اسلامی است که بر بدن زنان به اهتزاز در آمده است.

سازمان زنان هشت مارس واحد هلند یکی از تشکلات کمیته «به خشونت علیه زنان پایان دهید!» متشکل از سازمانها و تشکلات زنان؛ همراه با جمعی از فعالین کارزار ضد خشونت....

 

زنان و مردان آزدایخواه‌؛ مترقی و رادیکال: این آکسیون اعتراضی جای همه کسانی است که می خواهند به هر شکل از خشونت علیه زنان پایان دهند.

 

زمان: یکشنبه 25 نوامبر 2018

ساعت و محل تجمع 13:00در شهر دن هاگ: Hofplaats

شروع راهپیمایی ساعت 13:30

آدرس سالن ادامه برنامه ساعت 15:00

مکان برنامه:

Gebouw Democratisch Centrum Koerden

آدرس  برنامه: Radarstraat 23 Den Haag

 

جهت اطلاعات بیشتر با دو ایمیل زیر لطفا با ما تماس بگیرید. کمیته برگزار کننده «به خشونت علیه زنان پایان دهید.»

info@werelvrouwenconferentie.nl8marchnl@gmail.com /

Tel: 06-24147710 / 06-20390233

 لینک فراخوان کمیته برگزارکننده به زبان هلندی در سایت زنان هشت مارس:

STOP GEWELD TEGEN VROUWEN NU! 25 Nov 2018 Den Haag

 http://8mars.com/8MARS_OTHER_NEDERLAND/Pamflet25nov2018.pdf


سازمان زنان هشت مارس( ایران- افغانستان)- هلند  

کارزار مبارزه با خشونت دولتی، اجتماعی و خانگی بر زنان در ایران –  هلند  

20 نوامبر 2018