روز جهانی مبارزه علیه خشونت بر زنان

فراخوان

به مناسبت 25 نوامبر روز جهانی مبارزه علیه خشونت بر زنان

 

 

یورش ددمنشانه و افسارگیسختۀ امپریالیسم و ارتجاع در تمامی جهان و بخصوص در مناطق خاورمیانه و شمال افریقا به هویت و تمامی حقوق انسانی زنان، زمینه سازِ اِعمال اشکال مختلفِ خشونت وحشیانۀ دولتی، اجتماعی و خانگی بر آنان شده، همه روزه ابعاد گسترده تری می یابد. 

در ایران نیز جمهوری اسلامی برای حفظ موقعیت متزلزل داخلی و بین‌المللی خود و در راستای این سیاست جهانی، هر روز بیش از پیش، زنان را از صحنه‌های اجتماعی و سیاسی و اقتصادی دور نموده و تمام روزنه‌هایی که پیش‌تر بنا به ضرورت و یا در اثر تلاش خلاقانه و خستگی‌ناپذیر زنان گشوده شده بود، می بندد. از یک سو با انواع و اقسام طرح‌های قانونی و احکام قضایی و به اتکای نیروی نظامی زنان را وادار به انفعال، بی‌کاری، خانه‌نشینی و زایمان نموده، و از دیگر سو برای نسق‌کشی از آنان با اجرای حکم قرون وسطایی قصاص، زنان سرکش و نافرمانی چون ریحانه را به «جرم» دفاع از خود در مقابل متجاوز، به نیابت از طرف همه‌ی زنان شورش‌گر اعدام می‌نماید. در طرحی دولتی به نیروهای شبه‌نظامی و ایدئولوژیک خود از منبر مساجد فرمان حمله‌ی اسیدی به زنان «بدحجاب» را می‌دهد تا محیط‌های اجتماعی بیش از پیش برای زنان ناامن و ممنوع شوند. این حمله‌ی جدید مسلما دور جدیدی از مبارزات ما زنان ایرانی را طلب می‌کند تا منشا این ستم و راه مقابله با آن را بشناسیم و بشناسانیم و نابود کنیم.

 

برخیز زن! شورش و مبارزه روز و مناسبت نمی‌خواهد.

برخیز زن! انقلاب تعلل نمی‌پذیرد.

برخیز زن! خواهران و همراهانت را بیاب! با کسانی که در این تحول انقلابی با تو همرزمند، همراه شو!

برخیر زن! جسارت، قدرت، خشم و استواری و اراده‌ات را نشان بده!

تو می توانی و باید تحتانی‌ترین و خاموش‌ترین فریادهای فروخورده‌ی این جهان را فریاد بزنی!

تو می‌توانی و باید در دل ناامیدانه‌ترین دقایق شکست، مبارزۀ پرشور و جسورانه‌ای را رقم بزنی!

تو می‌توانی و باید با دستان سخاوتمند و پرتوانت این جهان را به لرزه در آوری!

تو می‌توانی و باید زنجیره‌های ستم و استثمار را چنان از هم بگسلی که هیچ نیرویی را یارای دوباره بافتن آن نباشد؛ نه بر پای زنی و نه بر گرده‌ی هیچ کس دیگری!

 

سازمان زنان 8 مارس، همراه با برخی زنان و تشکلات مترقی از ملیت های مختلف، در روزجهانی مبارزه علیه خشونت بر زنان اکسیونی در شهر برمن برنامه ریزی کرده است. از تمامی زنان و مردان آزادیخواه و مترقی دعوت می کنیم در این روز، هم صدا با هم در خیابان ها خشم خود را بر علیه کلیۀ اشکال مختلف خشونت و ستم جنیستی برزنان، فریاد کنند.

 

زمان:    سه شنبه 25 نوامبر2014       ساعت 17:00

مکان:    برمن- مرکز شهر- ابتدای زوگه اشتراسه – مقابل مجسمه های خوک

 

سازمان زنان 8 مارس (ایران-افغانستان) - آلمان- برمن

www.8mars.com  

8mars.br@googlemail.com