ما می‌توانیم و باید در خیابان بمانیم تا دولت فاشیستی ترامپ/پنس را به زیر کشیم!

فقط ده روز از قدرت‌گیری رسمی ترامپ گذشته و هر روز هزاران هزار نفر خشمگین و عاصی به صفوف مخالفین او می‌پیوندند. هزاران هزار نفری که هر کدام به دلایلی عناصر عروج فاشیسم را لمس و احساس خطر می‌کنند. همان‌طور که حضور پرشکوه میلیون‌ها زن در سراسر جهان در روز ۲۱ ژانویه مخالفت مصمم و محکمی با یکی از جنبه‌های آشکار فاشیسم ترامپ یعنی تقویت ارزش‌ها و تشدید روابط پدر/مردسالارانه را به نمایش گذاشت؛ این بار هم حضور صدها هزار معترض در مقابله با فرمان «توقف پذیرش پناه‌جویان و منع موقت ورود شهروندان هفت کشور عمدتاً مسلمان به آمریکا» به شکل قاطعی مخالفت با شونیسم عظمت‌طلبانه‌ی فاشیستهای سفیدِ مسیحی است.

دولت فاشیستی ترامپ با اعلان این فرمان، اجرا و حمایت قاطع از آن، یک‌بار دیگر نشان داد که سرمایه‌داریِ امپریالیستی بدون حمله به منافع فرودست‌ترین‌ها امکان زیست و حل بحران‌هایش را نخواهد داشت. حمله به حقوق پناه‌جویان و مهاجرین  از خاورمیانه و مکزیک و ... چه معنایی دارد جز این‌که قربانیان اصلی سیاست‌های منفعت‌طلبی و جنگ‌طلبی آمریکا را یک‌بار دیگر قربانی سیاست عظمت‌طلبی آن کند.

آن‌چه پشت واژه‌ها‌ی «امنیت ملی» و «امنیت آمریکایی‌ها» و ... پنهان شده این واقعیت انکارناپذیر است که پناه‌جویان و مهاجرین اینجا هستند چون شما و منافع بی‌پایان‌تان آنجا هستید! بی‌چیزترین آوار‌ه‌گان این‌جا هستند چون قانون حاکم بر سود سرمایه این است که در ازای تأمین منافع اقلیتی «برتر» و «سزاوار» هر نوع معامله‌ای می‌توان با اکثریت بی‌چیز و «ناسزاوار» انجام داد. این سیل عظیم پناه‌جویان و مهاجرین از کشورهایی همچون افغانستان، عراق، سوریه و... درنتیجه‌ی جنگ‌های مستقیم و نیابتی سرمایه‌داری امپریالیست‌های آمریکایی و شرکا به وجود آمده است. این شکاف عظیم طبقاتی حاکم برجهان، این «امنیت» کشورهای غربی در مقابل وضعیت جنگی دائمی در کشورهای «جهان سوم» و ... همه‌ پشتوانه‌ی «امنیت ملی» امپریالیسم آمریکا بوده است. مسبب اصلی تمام این مهاجرت‌ها، آواره‌گی و کشتار، بی‌خانمانی، برده‌گی جنسی و خانگی، تجاوز ... امپریالیست‌های پدر/مردسالار آمریکایی و شرکا هستند که با دامن زدن به جنگ‌های ارتجاعی در جهت منافع‌شان به شکل‌گیری جریانات اسلامی بنیادگرا در خاورمیانه و شمال آفریقا نیز پا داده‌اند و یا در جهت حفظ و تحکیم منافع‌شان، خود آن‌ها را به وجود آورده و امروزه هم حمایت و تقویت می‌کنند.

امروز ترامپ برای تقویت عظمت‌طلبی سفید/ مسیحی آمریکایی یک‌بار دیگر «منافع مردم» آمریکا را در مقابل «هست و نیست» مهاجرین و پناه‌جویان قرار می‌دهد. ترامپ درنهایت بی‌شرمی و بی‌رحمی و حتی در مغایرت با اصول قانونی و «مشروع» حاکم بر قوانین آمریکا پناه‌جویان و مهاجرین را به‌عنوان عناصر «نامطلوب»، «دشمن»، «خطرات بالقوه» معرفی می‌کند و از زاویه‌ی ملیت و مذهب‌شان ذاتاً مظنون جلوه می‌دهد تا بتواند هیزم کافی برای تحکیم دولت فاشیستی خود و تقویت جنبش فاشیستی فراهم نماید.

ترامپ ازیک‌طرف با پیشبرد سیاست منع ورود شهروندان از هفت کشور «عمدتاً مسلمان» عملاً به تقویت دولت‌ها و نیروهای بنیادگرای اسلامی در این کشورها خدمت می‌کند و با دوقطبی کردن جامعه بین دو نیروی واپس‌گرا یعنی امپریالیسم فاشیست آمریکا و بنیادگرایان اسلامی باعث می‌شود که مردم منزجر از سیاست‌های زن‌ستیزانه، نژادپرستانه، شونیستی و اسلام‌ستیز و مهاجرستیز و ... راه‌حل را در پیوستن به این دولت‌ها و جریانات اسلامی و زیر چتر حمایت آن‌ها رفتن، بیابند که خود باعث مشروعت بخشیدن به این جریانات واپس‌گرای اسلامی می‌شود؛ و از طرف دیگر قصد دارد از این طریق به تقویت جریانات راست افراطی در آمریکا و اروپا بپردازد.

همه این‌ها پوششی است برای این‌که بفهمیم، ‌امنیت و ‌آینده‌ی بشریت و کره زمین را نه آوارگان و قربانیان، بلکه سیستم سرمایه‌داری امپریالیستی پدر/مردسالار و عظمت‌طلبی بی‌پایان فرمانده‌هان آن تهدید می‌کند. برای در هم شکستن این سیستم و پایان دادن به این درجه غیرقابل‌تحمل ستم و استثمار هیچ راهی نداریم جز این‌که صفوف‌مان را در اعتراض و مبارزه تقویت نماییم و در مقابل هیچ‌یک از اشکال تبعیض و سرکوب سکوت نکرده و به هر شکلی که امکانش را داریم مبارزه کنیم. بله! تمام کسانی که به هر شکلی مورد ستم و استثمار هستند و خطر واپس‌گرایی و حمله وحشیانه به حقوق مردم را به شکلی عریان‌تر در قدرت‌گیری دولت فاشیستی ترامپ/پنس احساس می‌کنند باید به‌صف مبارزه بپیوندند و مبارزات یکدیگر را در هر نقطه‌ای از جهان تقویت کنند.

درست است که تا همین حالا در آمریکا و سراسر جهان میلیون‌ها نفر در مقابل این فاشیسم عریان که در فرماندهی قدرتمندترین کشور جهان قرارگرفته است به پا خاسته‌اند؛ اما هنوز این اول کار است. ما می‌توانیم و باید بیش از هر زمان دیگر قدرت اتحاد و نیروی انفجاری‌مان را به میدان بیاوریم و خیابان‌ها را تسخیر کنیم و نگذاریم که فاشیسم ترامپ/پنس و کل حاکمیت امپریالیست‌های آمریکایی با ایجاد شکاف‌ در بین مردم و گسترش نفرت و عظمت‌طلبی پا بگیرد. ما باید علیه فاشیسم عریان ترامپ/پنس این نماینده‌گان سیستم امپریالیستی آمریکا، شانه‌به‌شانه هم هر چه وسیع‌تر و هدفمندتر در خیابان بمانیم و مبارزه را ادامه دهیم تا بتوانیم این مبارزه را در مسیر رهایی بشریت و سیاره‌مان قرار دهیم. میلیون‌ها میلیون نفر دیگر باید به این صف بپیوندند تا همراه هم این رژیم فاشیستی را به زیرکشیم.

سازمان زنان هشت مارس (ایران-افغانستان)

۳۱ ژانویه ۲۰۱۷

www.8mars.com

zan_dem_iran@hotmail.com

https://facebook.com/8Mars.org