نتایج کنفرانس دوم بن:

نتایج کنفرانس دوم بن:

تداوم اشغال، فرودستی و فقر و فلاکت و کشتار زنان و مردم افغانستان است!

گلناز دختر جوان افغانی كه توسط يكی از بستگانش به او تجاوز شده بود به جرم زنا دستگير شد و به 3 سال زندان محكوم گردید! او فرجام خواست، اما دادگاه تجديد نظر او را به 12 سال حبس محكوم كرد! پس از آن كه اين مسئله در سطح جهانی افشا شد، آنان اعلام کردند كه گلناز آزاد خواهد شد بشرط آنكه او با متجاوز خود ازدواج كند! داستان گلناز بيان نوع آزادی است كه قرار بود امپریالیستهای مرد سالار آمريكايی و ديگراشغالگران برای زنان افغانستان به ارمغان آورند! اما اين تنها گوشه کوچکی از واقعياتی است كه بر زنان افغانستان می گذرد.

از زمان اشغال افغانستان تا کنون بسياری از شهروندان قربانی ضرب و شتم، حمله های هوائی و حملات شبانه به خانه های مردم ووحشيگریهای اشغالگران بوده اند. تنها در دو هفته گذشته 7 تن كه از ميان آنها 6 خردسال وجود داشت در اثر حمله هوايی نيروهای ناتو كشته شدند و هم چنین تعدادی از مردم در يكی از حملات معمول شبانه اشغالگران به خانه هایشان كشته شدند. اين ها نمونه آن صلح و آرامش و امنيتی است كه امپریالیستهای آمریکائی و شرکا به مردم افغانستان وعده داده بودند!

كشت خشخاش و صدور مواد مخدر به حد بی سابقه ای رشد كرده است و افغانستان را به عمده ترين توليد كننده مواد مخدر در دنيا رسانده است. اين است آن بازسازی اقتصادی كه اشغالگران وعده داده بودند!

بنيادگرايان اسلامی زن ستيز طالبان و شرکا كه خون مردم را به شيشه گرفته بودند، زنان را به برده تبدیل کرده بودند، بار ديگر قدرت گرفته و دولت دست نشانده کرزای و اشغالگران تلاش می كنند تا به قيمت پايمال كردن هر چه بيشتر حقوق زنان با گسترش و اعمال قوانين شرعی و واپسگرايی به آنان امتياز دهند و آنان را به آشتی بكشانند. كنفرانسهای متعدد بين المللی و لويه جرگه تشكيل می دهند تا راه صلح و آشتی با آن را بيابند!

اين نتيجه واقعی کنفرانس بن است که ده سال پیش برگزار گردید. در کنفرانس ده سال پیش بن، امپریالیستها نقشه يك دهه جنگ و به قدرت رساندن مرتجعين زن ستیز از جنس طالبان و جهادی و دست نشاندگان خود در افغانستان را كشيدند تا بتوانند اهداف و حضور نظامی خود در منطقه را برای مدتی طولانی تثبیت کنند.

حال كنفرانس دوم بن را برگزار می كنند تا برنامه ای را برای ده سال ديگر بريزند تا بدین وسیله بتوانند به اهداف کوتاه مدت و دراز مدت خود درافغانستان و منطقه دست یابند. به نظرمی رسد برای پیشبرد چنین هدفی به كمك طالبان نیاز دارند و به همين دليل تلاش می كنند كه آنان را به پای ميز مذاكره بكشانند.

در كنفرانس بن دوم قرار است ادعا شود که امپریالیستهای آمریکائی و شرکا می خواهند نيروهای نظامی خود را تا سال 2014 از افغانستان خارج کنند. اما در واقعیت امر آنان می خواهند از طریق نیروهای نظامی افغانی که خود تربیت کرده اند، مقاصد خود را پیش برده و در عین حال از این طریق تلفات نظامی خود را نیرکم کنند. در همان حال با تاسيسات نظامی در نقاط مختلف افغانستان حضور نظامی دهها هزار نفر از نيروهايشان را ابدی كنند.

مردم افغانستان با تجربه كنفرانس اول بن و ده سال تجربه زندگی در افغانستان تحت اشغال با گوشت و پوست خود نوع آزادی كه اشغالگران به ارمغان آورده اند را لمس کرده اند، طعم حملات هوايي، حملات شبانه به خانه هايشان، بازرسی بدنی در خانه، خيابان و بيابان توسط نيروهای اشغالگررا چشيده اند. زنان طعم تلخ "آزادی" وعده داده شده را با افزایش تجاوز، ضرب و شتم ، خودسوزی و اعمال قوانین زن ستیز اسلامی و فرودستی مطلق خود چشيده اند.

نتايج كنفرانس اول و روند كنفرانس دوم بن نشان می دهند كه كشورهای اشغالگر امپرياليستي، دولت دست نشانده و مرتجعين منطقه ای شركت كننده در اين كنفرانس مثل روسيه، تركيه، ايران، عربستان و... در تلاشند تا هر چه بیشتر منافع ارتجاعی خود را تضمین کنند. بنابراین محتوا و نتایج این کنفرانسها برای زنان و مردم افغانستان جز اشغال ، فرودستی و فقر و فلاکت و کشتار چیزی در بر نخواهد داشت.

باشد که با مبارزه یک پارچه زنان و مردم جهان نقشه های پلید اشغالگران و دست نشاندگانشان و کلیه نیروهای بنیادگرا در افغانستان را افشا کرده و برای ساختن افغانستانی آزاد و رها شده از ستم و استثمار متحد شویم.

سازمان زنان هشت مارس (ایران-افغانستان( -   5 دسامبر 2011

www.8mars.com

zan_dem_iran@hotmail.com