شکستن تابوی گفتگو در مورد پریود زنان

می هراسم

پس از ترکیه، نوبت به لهستان رسید.

زنان لهستان با خروج از پیمان «منع خشونت خانگی» و تهدید جانی فعالان حق سقط جنین قانونی مواجهند.

آبان ادامه دارد

۸۶ درصد واکسن‌های کرونا در کشورهای ثروتمند تزریق شده است

در باره کمپین «نه به جمهوری اسلامی»

بسیاری از سردمدارانی که امروز پشت کمپین نه به جمهوری اسلامی قرار گرفته اند، کسانی هستند که در دهه ۶۰ و تابستان خونین ۶۷، زمانی که رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی دسته دسته از مبارزین، انقلابیون و کمونیست را قتل عام کرد، لب از لب تکان ندادند و با سکوت، رضایت مندی خود را از این جنایت نشان دادند.

طرح «جوانی جمعیت» مقابله با روحیه سرکش و مبارزه جویانه زنان است!

پیام نوروزی

از همه مردم می خواهم که تماشاگر ظلم و بی عدالتی نباشند.