داستان «ما زن نیستیم»

هفده ساله بود که شوهرش دادند. ازدواجی کرده بود که فقط ازدواج بود و فکر می‌کرد هرگز نخواهد فهمید عشق که می‌گویند چیست؟

سياست راسيستی جمهوری اسلامی ايران نسبت به پناه جويان و مهاجرين افغانستانی!

جمهوری منحط اسلامی ایران همواره حملات راسیستی سازمان یافته‌ای را علیه پناهنده‌ها بکار می‌برد که در راس آن‌ها دستگیری و اخراج قرار دارد.

بخش دوم زنان و هنر- زیبایی شناسی/یونان باستان

برای پاسخ به پرسش بنیادین پیشین -چرا هیچ هنرمند زن بزرگی وجود نداشته است؟
این جریان رایج تکامل تاریخی زن و هنر و نیز هم‌زمان معیار سنجش هر دو است.

نقش زن در موسيقی جان لنون!

به ندرت می‌توان در میان هنرمندان مرد در موسيقی آثاری را يافت که شخصيت زنان را از يک شئی زيبا برای دوست داشتن، عشق ورزيدن و يا تصاحب کردن فراتر ببرد.

روایت‌ های زنان پناهجویی که قربانی خشونت شده‌اند!