دادخواهی واقعی، به سرنگونی انقلابی رژیم جمهوری اسلامی گره خورده است!

ما یک بار دیگر اعلام می‌کنیم که کشتار زندانیان سیاسی تابستان ۶۷ را فراموش نمی‌کنیم و نمی‌بخشیم! ما شکنجه‌های وحشیانه‌ی جنسیتی زنان و اعدام دسته دسته آنان در دهه ۶۰ و تابستان ۶۷ را فراموش نمی‌کنیم و نمی‌بخشیم! ما سرکوب خونین دی ۹۶ و آبان ۹۸ را فراموش نمی‌کنیم و نمی‌بخشیم!

دادخواهی واقعی، به سرنگونی انقلابی رژیم جمهوری اسلامی گره خورده است!

ما یک بار دیگر اعلام می‌کنیم که کشتار زندانیان سیاسی تابستان ۶۷ را فراموش نمی‌کنیم و نمی‌بخشیم! ما شکنجه‌های وحشیانه‌ی جنسیتی زنان و اعدام دسته دسته آنان در دهه ۶۰ و تابستان ۶۷ را فراموش نمی‌کنیم و نمی‌بخشیم! ما سرکوب خونین دی ۹۶ و آبان ۹۸ را فراموش نمی‌کنیم و نمی‌بخشیم!

آهنگ جدید «جاعش»

بالا رفتن شتابان قیمت اولیه ترین اقلام مورد نیاز مردم

هر روز طیف وسیعتری به خیل عظیم زندگی کنندگان زیر خط فقر افزوده می شوند. پاسخ معترضین هم فقط گلوله و زندان و تهدید خود و خانواده هایشان است! از مردمی که دیگر چیزی برای از دست دادن ندارند، بترسید! خیزش گرسنگان در راه است!

#بترسید_بترسید #خیزش_گرسنگان #همبستگی_زحمتکشان #سرنگونی_انقلابی #جهانی_عاری_از_ستم_و_استثمار hashtemars@

آوارگی میان دو ارتجاع خونخوار

رد مرز گروه بزرگی از پناهجویان افغانستانی در نیمروز جمهوری اسلامی ایران پس از توافق با طالبان هزاران افغانستانی را که به ایران فرار کرده بودند، به افغانستان بازگرداند و علاوه بر این برخی از اردوگاه‌های موقت مناطق مرزی را نیز تعطیل کرده است!

هشت مارس: در شرایطی که خطر مرگ، مردم افغانستان را بیش از همیشه تهدید می کند و تنها در یک روز ده ها نفر از مردم فراری افغانستان، در فرودگاه کابل به خاک و خون کشیده شدند، ایران که دیگر دلیلی برای مخفی نگاه داشتن همبستگی، معاهده ها و معامله های خود با طالبان نمی بیند، هزاران افغانستانی آواره را به افغانستان باز گرداند. آنچه مسلم است اینکه پذیرش یا عدم پذیرش پناهجوی افغان از سوی ایران و سایر حکومت های منطقه نه به دلیل همدردی و انسان دوستی بلکه تنها در چارچوب منافع خود و معاملات آنان با صاحبان قدرت در افغانستان است که صورت می گیرد.

گزارشی از گردهم آیی اعتراضی در حمایت از زنان افغانستان- سوئد استکلهم

گردهم آیی اعتراضی در حمایت از زنان افغانستان و محکومیت نیروهای بنیادگرای طالبان، درروز جمعه ۲۰ اوت در شهر استکهلم، برگزار کردند.

Support struggle of women and the people of Afghanistan against Taliban, US Imperialism and other reactionary forces.

طالبان به زنان کارمند اجازه ورود به محل کار نداد!