اعتراضات معلمان از زبان از یک شاهد عینی/ نه توپ داریم، نه تفنگ، ولی بیست میلیون دانش آموز داریم!

آیا باز هم روشن را خواهم دید؟ خاطرات یک زن زندانی

زنان دراندرونی جامعه سياسی ايران و معضل چه بايد آرد؟

سر سخن تروریست ها به جنگ تروریست می روند!

آروندهایی روی لشکر کشی کشورهای غربی به افغانستان را محکوم می کند.

مجموعه ای از شعرها و مقالات

ما مي گوئيم مردم سياه پوست حق دارند! در اينجا بمانند، در اينجا بجنگند!

ریگ در کفش زن ایرانی را در غرب هم می شود سنگسار کرد.

چرا حجاب سمبل اسارت است؟

گفتگوئی با پروانه حميدی بازیگر تئاتر