عایشه: چهره‌ی یک زن افغان

اعتیاد و خودسوزی در میان زنان افغانستان

هر نيم ساعت يك زن افغانى قربانى خشونت‌هاى خانوادگى در اين كشور میشود.

خشونت با زنان افغان از نگاه آمار- آصف معروف

خشونت با زنان افغان از نگاه آمار

زن، اسلام و جمهوری اسلامی افغانستان (۱)   تجاوز، از دواج اجباری و سنگسار

زنان افغان، قربانيان ستم مضاعف

ریگ در کفش زن ایرانی را در غرب هم می شود سنگسار کرد.