این بار نوبت کبری یعقوبی، ٢٥ ساله و مادر یک کودک شش ساله بود که ۹مرداد ١٤٠٢ بدست همسرش برای حفظ «آبرو» و «شرف» خانواده به طور «مردانه» به قتل برسد. کبری اهل روستای چلندر از توابع شهرستان نوشهر در مازنداران بود. همسر کبری دوشنبه شب با چاقو به منزل مادر کبری یورش می برد و ١٢ ضربه عمیق به پهلو و شکم و پشت کبری وارد می کند و متواری می شود. کبری را به بیمارستان منتقل می کنند اما به دلیل شدت جراحات وارده، کبری در ١٥ مرداد جان خود را از دست می دهد.

طبق گزارش منابع محلی کبری دو ماه قبل به منزل مادر خود بازگشته بود تا مراحل قضایی طلاق را انجام دهد. اما طلاق امری «ناپسند» است و «مردانگی» مردان را به خطر می اندازد. قوانین ضد زن مبتنی بر شریعت اسلامی نظام حاکم دست هر مردی را برای قتل هر زنی باز گذاشته است.

حفظ و تعمیق سلطه و قدرت مرد بر زن که در نتیجه آن زنان تحت نام «ناموس» و یا هر «دلیل» دیگری  به قتل می رسند و یا مورد انواع و اقسام خشونت ها قرار می گیرند، بخشی از ساختار کلی نظام ضد زن جمهوری اسلامی است.

۹ آگوست ٢٠٢٣