فراموش نخواهید شد و راهتان ادامه دارد!

بهار خورشیدی، دختر جوان ٢٣ ساله، در روز ٣١ شهریور ١٤٠١ و به جرم شرکت در قیام زن زندگی آزادی، سرکوبگران رژیم به خانه ش حمله کردند و اور را از طبقه چهارم  به بیرون ساختمان پرتاب کردند. بهار در مسیر بیمارستان جان سپرد. بهار را به قتل رساندند، همان گونه که ژینا، نیکا، سارینا، حدیث، مجید، محسن، محمد حسین، محمد مهدی، خدانور، کیان، شعیب، ایلار، یلدا، سامر، روزبه، سیاوش، سعید، صالح، مجید و...  را  به خاطر شرکت در خیزش ژینا به قتل رساندند.

قسم به خون شما عزیزان مان، مبارزه را برای انجام انقلاب واقعی و برقراری دولتی که در خدمت به منافع مردم باشد و هیچ کسی را به خاطر عقاید مخالف دستگیر، کشته، زندان، شکنجه و اعدام نکند، ادامه می دهیم.


برگرفته از تلگرام کارزار زنان

٣١ می ٢٠٢٣