ادامۀ دهن کجی های سازمان های امپریالیستی به زنان افغانستان!

عبدالقهار بلخی، سخن‌گوی وزارت خارجه‌ی طالبان عصر روز یکشنبه ٢٧ جوزا، با نشر اعلامیه‌‌ای در ایکس گفته است که این گروه براساس آجندا و ترکیبی که از سوی سازمان ملل متحد با آنان در میان گذاشته شده، «در اصول» تصمیم به اشتراک در این نشست گرفته‌اند.

پیش از این ذبیح‌الله مجاهد، سخن‌گوی طالبان نیز گفته بود که این گروه پس از بررسی اجندای نشست دوحه تصمیم گرفته‌ است که هیأتی را برای اشتراک در این نشست اعزام کند.

کشورهای امپریالیست مخصوصا امریکا، از زمان شروع معامله با طالبان (ایجاد دفتر در دوحه) تا هنوز به این گروه باج دهی می کنند. در طول این یک هزار و چند روز گروه طالبان به صورت کامل زنان را حذف و خانه نشین کرده اند اما تا هنوز هفته وار با بسته های دالری توسط امپریالیست امریکا حمایت مالی شده و همواره توسط سازمان های امپریالیست و کشورها، این گروه تروریست و زن ستیز سفید نمایی می شوند.

دعوت طالبان به این نشست دوحه و شریک سازی اجندا و ترکیب اعضای نشست با این گروه، نه تنها به معنی باج دهی به این گروه است بلکه از طرف دیگر به معنای دهن کجی به مردم و مخصوصا زنان افغانستان نیز است.

١۸ ژوئن ٢٠٢۴

برگرفته از تلگرام هشت مارس

hashtemars@