اعزام یک لشکر ۷۰۰۰ نفره از مزدوران حکومتی به سواحل شمال، برای «کنترل حجاب»

جانشین فرمانده انتظامی کشور اعلام کرد که هفت هزار نفر نیروی انتظامی بصورت مستقیم در سواحل استان های شمالی کشور جهت کنترل "هنجار شکنی هایی" از جمله عدم رعایت حجاب، مستقر خواهند شد.

«قاسم رضایی» جانشین فرمانده انتظامی کشور اظهار داشت: آغاز فصل گرما را داریم و یکی از تفرجگاه‌ها استفاده از سواحل است. مسافران چه زن و چه مرد در سواحل باید به قانون احترام بگذارند و کسی که رعایت هنجارهای قانونی مثل حجاب را رعایت نکند جرم مشهود است و ... .

تداوم مبارزات جسورانۀ زنان و پشت پا زدن به حجاب اجباری در سراسر کشور؛ حکومت را با یکی از جدی ترین چالش های حکومتی خود روبرو ساخته و وادارش ساخته تا هر روز بر عرض و طول لشکر متخاصم خود افزوده و هارتر از پیش به جان زنان بیافتد.

دهن کجی زنان به این جو سرکوب و ارعاب، جنگی است که هویت مذهبی و اقتدار پوشالین جمهوری اسلامی را هر روز بیشتر به خطر انداخته و کلیت نظام را وحشت زده نموده است!

٧ ژوئن ٢٠٢۴

برگرفته از تلگرام هشت مارس

hashtemars@