جهانی شدن، افزونگر نابرابری های جنسيتی

جهانی شدن، افزونگر نابرابری های جنسيتی

کار و اقتصاد

مترجم: مينا قاسمی

نمایندگان جهان سوم از اینکه جهانی شدن به سمت نابرابری بیشتر زنان و مردان هدایت می شود بیم دارند. با وجود ابتکارات جدید، حقیقت ناراحت کننده این است که وضعیت زنان جهان به طور فزاینده ای به سمت زوال حق جهانی شدن در حرکت است. آنان باور به لزوم پیوندی میان توسعه و حقوق زنان در توسعه پايدار اجتماعی دارند. ردی (از هند) به این اشاره دارد که جوامعی با بیشترین برابری جنسیتی رشد سریع تری دارند و باید از اینکه برابری جنسیتی نقطه عطفی در فرآیند توسعه می باشد، اطنینان یابیم. ارتباط میان برابری جنسیتی و توسعه به این معناست که به حاشیه راندن زنان، همینطور جريان زنانه شدن فقر باید متوقف شود. جهانی شدن فرایندی است که بوسیله آن مالکان سرمایه قادر به جابجایی سرمایه شان به صورت هرچه سریعتر و آسانتر پیرامون جهان، می باشند. فرآیندی که در رفع کنترل های دولت بر سرمایه گذاری و تجارت، از بين رفتن موانع تعرفه های گمرکی و گسترش فنون ارتباطی و اطلاعاتی جدید نتیجه داده است.

به نظر اندس فرانکو(از کلمیيا) فرصت های ایجاد شده توسط فرآیند جهانی شدن راه روشنی به سوی توسعه باز می کند، اما در برخی موارد فوايد آن، به گونه ای برابر، توزیع نشده اند؛ بنابراین بيشتر مواقع از تلاش هايي که برای بالابردن و پيشرفت موقعيتی زنان به عمل می آيد، ممانعت می شود تا آنان همچنان در فقر بسر برند.

به نظر ردا ببارز (از مصر) توسعه اجتماعی زنان نباید بوسیله يک قانون زودگذر بدست آید، وی می گوید که توسعه اجتماعی در معیار ملی باید تقويت و نهادينه شود و بايد جو مساعدی برای توسعه ایجاد شود. مسائل بوجود آمده ریشه در این حقیقت دارد که زنان موقعیت بسیار متفاوتی در ارتباط با بازارهای بخش های مختلف جهان دارند. در برخی مکان ها، که زنان از لحاظ اجتماعی محروم از ترک خانه هایشان می باشند، کوشش هايی در جهت پیداکردن راه هایی برای مشارکت بیشتر زنان صورت گرفته است.

الهام ابراهیم محمد احمد(از سودان) قبول کردن قرض های سنگین از سوی کشورهای در حال توسعه، مجوزهای اقتصادی، مقیاسهای قراردادی و ناديده گرفتن حقوق زنان را محکوم می نمايد. زنان در میان کاربران اینترنتی بسیار در اقلیت هستند و هنوز با ناهماهنگی های کلانی در مالکیت، کنترل و تنظیم فنون اطلاعاتی جدید مواجه می شوند.

به گفته زانگ لی (از جمهوری مردم چین) دست آوردهای جهانی شدن بصورت برابر توزیع نشده اند و شکاف میان کشورهای مرفه و فقیر عریض تر گشته است. دست آوردهای جهانی شدن از این قرار، بیشتر در دستان زنان مرفه تر و دارای دانش و مالکیت بیشتر منابع و دسترسی بیشتر به سرمایه متمرکز شده است. کار در چین و ویتنام نشان می دهد که جهانی شدن، فرصتهای جدیدی برای زنان جوان آشنا به انگلیسی در شغلهای بخش خدماتی عرضه داشته، اما تعداد وسیعی از زنان بالای 35 سال از اين بازار کار نيز باز می مانند. زیرا آنها هم باعث تنزل صنایع می شوند و هم مهارت های قدیمی دارند. لی تاکید دارد که بیشتر فقیران جهان زنان هستند و اینکه فقر مانع اصلی توسعه می باشد.

تعهدات بین المللی مانند Beijing Platform for Action وCopenhagen Programme of Action برخی از مشکلات جهانی سازی را مطرح می کنند. راه حلهای پیش نهادی برای زنان در این اسناد، بیشتر بر اقتصاد خرد با مرکز توجه قرار دادن زنان فقیر برای فراهم کردن دسترسی آنان به اعتبار، و احتمالا برای شروع کسب و کار کوچک، تاکيد دارد. نتيجه يک تحقيق در بنگلادش به اين صورت بود که زنان اکثريت وام گيرندگان را تشکيل می دهند. و اينکه آنان اکثرا مورد تعرض خويشاوندان مرد پس از پرداخت قرض خود قرار می گيرند. و تحقیق دیگری در بنگلادش توجه به این حقیقت داشته که زنان با خطر ریسک از دست دادن کنترل بر قروض به خویشاوندان مرد مواجه هستند زیرا به لحاظ فرهنگی آنان از شرکت در بازارهای بیرون خانه برای خرید محصولات و فروش تولیدات محروم مانده اند.
بر طبق آخرین گزارش دوساله
UNIFEM ، بیش از دو دهه فرآیند جهانی شدن، با سقوط اجتماعی و اقتصادی در بخش هایی از صحرای آفریقا و کشورهای در حال گذار( در اروپای شرقی و اتحاد جماهیر شوروی) و بحران های مالی در آسیا و آمریکای لاتین همراه بوده است. جهانی شدن باید در خدمت مردم جهان باشد. اکنون از یيشترین افراد در اين پروسه استفاده شده و کمترين افراد سود می برند یعنی سود متمرکز در دست عده ای خاص است. بنابراین جهانی شدن باید به سمت عکس آن تغيير يابد. و جوابگوی مسائل زنان از اين طريق باشد.
در ژانویه 2000 ، مجموع 116 عضو
UN طرحهای اقدامات ملی برای تعهدلت دولتی را به Beijing Platform for Action فرستادند. اکثریت آنها بر آموزش و پرورش، زنان در قدرت و تصمیم گيری، زنان و و بهداشت، و خشونت عليه زنان متمرکز بود.
نماینده ها نشان دادند که 13 کشور – شامل تانزانیا، عراق، بولیوی، آلبانی، نیجریه، سومالی و چندکشور دیگر- دارای شکل مشابه و یا حتی وخیم تری از اوضاعشان در سال 1990، هستند. و حدود 40 کشور اطلاعات کافی برای ارزيابی نداشتند که شاید گویای وخیم بودن اوضاع زنان در آن کشورها می باشد.

منبع:

Globalisation heightening gender inequalities,Mithre J Sandrasagra,2001

Globalisation heightening gender inequalities

by Mithre J Sandrasagra

New York, 10 Oct 2000 (IPS) - Third World delegates are expressing fears that globalisation is leading to increased inequalities between men and women.

http://www.twnside.org.sg/title/height.htm

http://www.twnside.org.sg/women.htm