به مناسبت سالگرد قتل حکومتی ژینا امینی - آمستردام

شنبه ۱۶ سپتامبر در سالگرد قتل حکومتی ژینا امینی و آغاز خیزش ژینا در آمستردام (هلند)، از فعالین و هواداران سازمان زنان هشت مارس تلاش کردند، علاوه بر نصب پلاکارد و عکس در مکان تظاهرات، به پخش اعلامیه مرکزی سازمان زنان هشت مارس به زبان فارسی و انگلیسی در بین مردم و صحبت با آنان در رابطه با موقعیت جنبش مبارزاتی مردم به طور کل و جنبش رادیکال زنان به طور خاص بپردازند. استقبال از اعلامیه به حدی بود که در طول تظاهرات مجبور به چاپ مجدد آن شدیم.
سازمان زنان هشت مارس (ایران – افغانستان) - هلند

17 سپتامبر 2023