گزارش دومین تظاهرات بزرگ در شهر برمن، علیه قدرت گیری طالبان در افغانستان

گزارش دومین تظاهرات بزرگ در شهر برمن، علیه قدرت گیری طالبان در افغانستان

 

روز  شنبه 28اوت 2021 از ساعت 00:۰17 تا 20.00، تظاهرات اعتراضی علیه قدرت گیری طالبان و شرایط کنونی افعانستان به دعوت   گروه loudSilence   که متشکل از نیروها و ملیت های مختلف هستند، برگزار شد. با وجود باد و باران، که در تمامی طول راهپیمایی ادامه داشت، خیلی زود جمعیتی چند صد نفره در محل شروع راهپیمایی جمع شدند و بعد از هماهنگی های اولیه و پخش چند موزیک انرژی بخش راهپیمایی آغاز شد. حین حرکت، هر لحظه افراد و گروه های بیشتری به صف راهپیمایان می پیوستند و نهایتا صف بلندی با جمعیتی بیش از 600 نفر، بابنر ها و پرچم های مختلف در کنار هم، در خیابان های مرکزی شهر به حرکت در آمد.

 

در این گردهم آیی، بیانیه هشت مارس که سیاست های ارتجاعی و امپریالیستی از داخل و خارج از افغانستان را در قدرت گیری طالبان افشا و بشدت محکوم می کرد، به دو زبان فازسی و المانی در فواصل مختلف، توسط یکی از فعالین این سازمان خوانده شد.

 

 

 

این دومین تظاهراتی بود که سازمان زنان هشت مارس  طی 8 روز گذشته در شهر برمن، در آن شرکت می کرد. در این تظاهرات هم، پرچم سازمان زنان هشت مارس و مجموعه ای از عکس ها و شعارها که وحشی گری های طالبان، آوارگی مردم و مبارزات زنان و مردم افغانستان و همبستگی جهانی ستم دیدگان، را به عریان می ساخت، را فعالین هشت مارس به همراه داشتند که توجه زیادی را به خود جلب می کرد. ما، زنان هشت مارسی، اعلامیه های سازمان زنان هشت مارس (ایران- افغانستان) را به زبان های فارسی و آلمانی بین شرکت کنند گان و عابرین بخش کردیم و با تعدادی از آنها که تمایل داشتند، در مورد وقایع اخیر  افغانستان صحبت کردیم. نظرات ما از طرف خیلی از حاضرین مورد استقبال قرار گرفت و خواهان  ارتباطات بیشتر  با ما شدند  از جمله یک خانم افغانی شاعر و نویسنده هم یکی از کسانی بود که تمایل خود را برای ارتباط‌ گیری بیشتر با ما ابراز کرد.

 

در مجموع جو تظاهرات چندان رادیکال نبود و شعارها و  پیامهایی که از جانب سایر نیروهای شرکت کننده، خوانده شد موضع محکمی علیه امپریالیسم و بنیاد گرایی اسلامی نداشت. مطالبه برخی از زنان افغا نستانی  که به طور فردی از  میکروفون آزاد نظرات خود را در مورد مشکلات و شرایط  مردم  افغانستان بیان می کردند، تنها به تأمین امکانات اولیه زندکی و امنیت برای مردم افغانستان  از طریق کمک های دولتهای غربی محدود می شد. نا گفنه نماند که در ابتدای شروع تظاهرات، برگزار کنندگان با کسانی که پرچم "مرگ بر جمهوری اسلامی ایران" راحمل می کردند برخورد کرده  و آنان را وادار به جمع کردن پرچم ساختند. تنها شعاری که در طول راهپیمایی داده میشد "زنده باد افغانستان" بود  که  پیام دهنده سازمان  زنان هشت مارس بعد از خواندن بیانیه،  با استفاده از میکروفون، این شعار را تغییر داد و به شعار "زنده باد مبارزات حق طلبانه مردم  افغانستان"، "زنده باد مبارزات زنان افغانستان"، بدل ساخت که مورد استقبال جمعی از حاضرین قرار گرفت.

 

 

 

از آنجا که رویکرد برگزار کنندگان عمدتا تقاضا از دولت آلمان برای کمک به انتقال افغانستانی های در خطر و عدم دیپورت افغانستانی هایی که تقاضای پناهندگی اشان در آلمان رد شده است، بود. محل های گردهم آیی های بین مسیر و پایان تظاهرات را، جلوی دفاتر حزب "سوسیال دمکرات" و "حزب سبز آلمان"  که در پارلمان قدرت دارند، انتخاب کرده بودند.  در مسیر راه یک دقیقه سکوت به یاد  کشته شدگان اخیر ا فغانستان  اعلام شد.

 

سازمان زنان هشت مارس (ایران-افغانستان) واحد برمن

 

اوت 2021