zan_dem_iran@hotmail.com   گرانی بنزین و خشم توده ها!      سازمان زنان هشت مارس (ايران - افغانستان)
 
05 Dec 2019
پنجشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۸
  نشریه شماره  48 منتشر شد  


PDF


کتاب خشونت علیه زنان و راه پایان بخشیدن به آن منتشر شد

 
 Other languages 
The interconnected chain of women's struggle and resistance around the world, will break down the systematic violence against women! »
    Forty years ago, in Iran, the first attack by the new regime began by forcing them to wear Hijab.
The military invasion of Kurdistan Syria, by the fascist state in Turkey, is condemned! »
Die zusammenhängenden Kämpfe und der Widerstand von Frauen weltweit werden die systematische Gewalt gegen Frauen beenden!/ Kaarzaar-Zanan »
De onderling verbonden keten van vrouwenstrijd en verzet over de hele wereld, zal het systematische geweld tegen vrouwen afbreken!/ kaarzaar zanan »
 اطلاعيه ها 
» گرانی بنزین و خشم توده ها!
    ریشه و منشا فقر و فلاکت بیش از حد بر مردم تهیدست و استثمار وحشیانه آنان، ستم جنسیتی، ستم ملی و... ناشی از سیستم ستم و استثمار رژیم جمهوری اسلامی است.
 مقالات 
» سرسخن: تنها یک راه در مقابل زنان قرار دارد؛ سرنگونی انقلابی رژیم زن ستیز جمهوری اسلامی!
    واقعیت این است: جنگ نابرابری که از جانب رژیم جمهوری اسلامی از زمان قدرت گیری تا کنون علیه زنان و کل توده های ستمدیده در سراسر جامعه اعمال شده، هنوز پایان نیافته است.
» گذری تاریخی بر پوشش زنان و سیر پیدایش حجاب! / آیدا پایدار
    موضوعی که در تمام این تمدن ها به نوعی قابل توجه است، نقش پررنگ طبقات در پیدایش و سلطه ی حجاب بوده است.
» رابطه جنبش زنان با سایر جنبش های اجتماعی / اخگر فرزانه
    جنبش زنان در ایران، که یکی از پرشمارترین اقشار تحت ستم را نمایندگی می کند، به دلیل پتانسیل انقلابی بالایی که دارد، جایگاه ویژه ای هم نزد انقلابیون و هم نزد ارتجاعیون دارد.
» قتل زنان و شبکه پیچیده ناموس / مهسا روژان
    «ناموس» نقش مهمی در خدمت به نظام کلی سلطه و کنترل در جامعه دارد
» زنان افغانستان اسیر سنت های ارتجاعی / لاله آزاد
    بیشترترین قربانیان این سنت زن ستیز زنان و دختران طبقه ی تحت ستم اند
» اذیت و آزار جنسی به زنان، در اماکن عمومی / هنگامه بهار
    شناخت ابعاد ستم و شوریدن بر علیه آن، برای مبارزه با سیستم موجود یک ضرورت است ولی به تنهایی کافی نیست.
» قساوت تجاوز و پسر همسایه / نویسنده - آندریا دورکین - برگردان- حنا مهاجر و سایه آذین
    می‌خواهم با شما از تجاوز صحبت کنم. تجاوز چیست؟
» داستانی کوتاه از پریسا منصوری / «کوهِ روی دل»
» شعری از آیدا پایدار / معشوقی از جهان فرداها
» مبارزه تعرضی زنان علیه حجاب اجباری و تلاش های مذبوحانه یک رژیم زن ستیز! - لیلا پرنیان

 مقالات و اطلاعيه ها - افغانستان

  حمله به دانشجوی دختر توسط اوباشان دانشکده شرعیات - لاله آزاد
    ایستادگی وجسارت بصیره اختر دربرابر نیروهای پولیس ومسئولین حکومتی او را به پتانسیل درونی اش واقف می سازد وشجاعت وجرئت اش را افزایش داد.
 
پیام های ارسالی

کارزار مبارزه با خشونت علیه زنان

» شورش مردم علیه رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی !
    زنان برای این که بتوانند در مبارزات جاری در جامعه، خواسته های خود را که در مرکز آن ضدیت با حجاب اجباری و پیش گذاشتن شعار کنترل بدن من حق من است نه هیچ دولت، مذهب و فردی، به طور آگاهانه و نقشه مند طرح کنند نیاز به متشکل شدن دارند.
» زنجیره به هم پیوسته مبارزه و مقاومت زنان در سراسر جهان خشونت سازمان یافته بر زنان را در هم خواهد شکست!
    به مناسبت 25 نوامبر 2019 روز مبارزه با خشونت بر زنان
» سمینار روز جهانى منع خشونت بر زنان در سوئد
» تهاجم نظامی دولت فاشیستی ترکیه به کردستان سوریه محکوم است!
8 مارس را در یوتوب دنبال کنید
 فعاليت ها
» گزارش از تظاهرات در لندن در حمایت از مبارزات مردم ایران
» فراخوان برای آزادی همه دستگیرشدگان خیزش اخیر و کلیه زندانیان سیاسی به تظاهرات مقابل سفارت در لندن بپیوندید
» دو گزارش از برگزاری مراسم روز جهانی مبارزه با خشونت بر زنان- لندن
2 - فیلم کوتاهی از مراسم روز جهانی مبارزه علیه خشونت بر زنان/ هلند
1 -فیلم کوتاهی از مراسم روز جهانی مبارزه علیه خشونت بر زنان/ هلند
» فراخوان به شرکت در دو گردهم آیی اعتراضی / برمن – آلمان
» خشونت علیه زنان مرز نمی شناسند! به مناسبت 25 نوامبر
» آکسیون همبستگی با مبارزات مردم در ایران / دن هاگ -هلند
راهپیمایی فاشیست‌ها در مرکز لندن توسط نیروهای فمینیست و ضدفاشیست مسدود شد
آزادی پوشش را مطالبه نمی‌کنیم! آزادی پوشش را در مبارزه با حاکمیت اسلامی به دست خواهیم آورد
ادامه...
 نما آهنگ
شعار داماشی ها برای سحر دختر آبی
کیمیا قربانی- مگر ما چه می‌خواهیم؟ نان، کار، رقص آزادی
به مناسبت 25 نوامبر روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان/ کاری از شورای دانشجویان و جوانان چپ ایران

مستندی کوتاه از تجارب بیست‌ساله‌
سازمان زنان هشت مارس مبارزات مردم ایران
بنزین گرونتر شده فقیر فقیرتر شده
پنجمین روز اعتراض‌ها در ایران، شیراز، استان فارس
آتش زدن انگشتر نمادین خمینی در شهریار
اعتراض‌ها به گرانی بنزین به بسیاری از شهرهای ایران سرایت کرد
اعتراضات به گرانی بنزین 28 آبان 1398
اعتراضات مردم سراسر ایران به گرانی بنزین و شرایط موجود کشور

نمایش مونولوگ واژن
به مناسبت اولین یادمان رفیق آذر درخشان

 ديدگاه ها
» گزارشی از تجمع اعتراضی امروز در دانشگاه تهران - سحام
» فراخوان گزارشگران: از راهپیمایی سه روزه ی کارزار مبارزه با خشونت ...!
  سازمان زنان 8 مارس (ايران - افغانستان)  © *** 2019 - 1998   8mars.com   *** استفاده از مطالب سايت هشت مارس با ذکر ماخذ آزاد می باشد٠