zan_dem_iran@hotmail.com   بهاران خجسته باد      سازمان زنان هشت مارس (ايران - افغانستان)
 
30 Mar 2020
دوشنبه ۱۱ فروردين ۱۳۹۹
  نشریه شماره  49 منتشر شد  


PDF


کتاب خشونت علیه زنان و راه پایان بخشیدن به آن منتشر شد

 
 Other languages 
International Call: On March 8, The International Women's day, The day of struggle to serve fulfill our dream for Freedom and Emancipation! / karzaar-zanan »
 اطلاعيه ها 
» شعار جوانان زن و مرد در دانشگاه و خیابان‌ها در21‌دی‌98: جمهوری اسلامی نابود باید گردد!
    در شرایط کنونی، پیوند دانشجویان آگاه و انقلابی با مردم خصوصا جوانان تهیدست و زحمتکش و سازماندهی آنان، برای ادامه مبارزه در جهت سرنگونی انقلابی رژیم، بیش از هر زمان دیگری، نقش تعیین کننده دارد.
» تضادهای فاشیست‌های حاکم بر آمریکا با رژیم جنایت‌کار جمهوری اسلامی، هیچ ربطی به منافع مردم ندارد!
» ادای احترام به جان باختگان، با ادامه مبارزه آنان در جهت سرنگونی انقلابی رژیم جنایت کار جمهوری اسلامی معنای واقعی می یابد!
 مقالات 
» سرسخن / در راه اشاعه نگرش انقلابی و متحد و متشکل کردن زنان!
    حضور چشم‌گير زنان در ميدان‌ مبارزه و جنگ‌هاي خياباني براي رژيمي که به‌ مدت 41 سال تلاش کرد از طريق فرهنگ و سنت مردسالارانه، حجاب اجباري و قوانين ضد زن مبتني بر شريعت اسلامي و با سرکوب وحشيانه و سيستماتيک، زنان را به کنج خانه و به دور از فعاليت‌هاي اجتماعي بکشاند و از آنان موجوداتي ضعيف و متکي به مردان بسازد، گران تمام شده‌است.
» گذری تاریخی بر پوشش زنان: اسلام و حجاب / آیدا پایدار
» خیزش‌ها و مبارزات، هموار‌تر شدن راه انقلاب! / لیلا پرنیان
» انباشت سرمایه به قیمت غارت حق حیات ساکنین کره‌ی زمین / اخگر فرزانه
» شعری از یک انقلابی کمونیست با عنوان «زنان جهان» / نشریه انقلاب
» آلترناتیو / مهسا روژان
» امپریالیزم آمریکا هیچ زنی را در جهان آزاد و رها نخواهد کرد! / لاله آزاد
» زنی که به خاطر لقمه نانی تن‌اش را به سه مرد در یک گورخالی فروخت! / صحرا بهار
» چند همسری، سرویس جنسی دادن چند زن به یک مرد/ ندا روشن
» یک روز در دادگاه/ داستان کوتاهی از پریسا منصوری
» قساوت تجاوز و پسر همسایه / آندریا دورکین - مترجمین/ سمیرا باستانی- حنا مهاجر

 مقالات و اطلاعيه ها - افغانستان

  غیرت مردان و حجاب زنان / لاله آزاد
    حامی اصلی این فکر متحجر و اندیشه‌ی قرون وسطایی آمریکاست که نقاب دموکرات و آزادی‌خواهی به چهره دارد.
 
پیام های ارسالی

کارزار مبارزه با خشونت علیه زنان

» گزارش برگزاری 8 مارس 2020 روز جهانی زن در لندن
» گزارشی از برگزاری روز جهانی زن در ترکیه
» فراخوان سراسری: به مناسبت 8 مارس روز جهانی زن! همراه با لیست حمایت کنندگان
    هشت مارس روز اتحاد و همبستگی جهانی‌مان، روز صف‌آرائی‌مان در مقابل سیستم سرمایه داری- امپریالیستی مردسالار حاکم بر جهان و همه مرتجعین رنگارنگ که زنان و بدن شان را به اسارت گرفته اند، در راه است.
» پیام شورای مستقل همبستگی با مبارزات اجتماعی در ایران به کارزار سراسری زنان
8 مارس را در یوتوب دنبال کنید
 فعاليت ها
آزادی پوشش را مطالبه نمی‌کنیم! آزادی پوشش را در مبارزه با حاکمیت اسلامی به دست خواهیم آورد
فیلم «سال صفر» ۱۳۵۷ زنان علیه حجاب اجباری
ادامه...
 نما آهنگ
!روز دانشجو- خیابون ها خونین شد! آزادی قربانی شد
کیمیا قربانی- مگر ما چه می‌خواهیم؟ نان، کار، رقص آزادی
علیه حجاب اجباری

مستندی کوتاه از تجارب بیست‌ساله‌
سازمان زنان هشت مارس مبارزات مردم ایران
اعتراضات مردمی به ساقط کردن هواپیمای اوکرایینی
شامگاه شنبه ۲۱ دیماه تهران خامنه ای قاتله ولایتش باطله
۲۱دیماه ۹۸پل حافظ تهران - مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر
تهران دانشگاه شریف دیکتاتور و سپاهی داعش ما شمائی
حکومت سپاهی نمی خوایم نمی خوایم

نمایش مونولوگ واژن
به مناسبت اولین یادمان رفیق آذر درخشان

 ديدگاه ها
» حمایت گزارشگران از فراخوان سراسری 8 مارس روز جهانی زن
  سازمان زنان 8 مارس (ايران - افغانستان)  © *** 2020 - 1998   8mars.com   *** استفاده از مطالب سايت هشت مارس با ذکر ماخذ آزاد می باشد٠