پيامها از افغانستان

 

«   پیام طاهره شمس به مراسم یادبود رفیق آذر درخشان

ای دریغا چه گلی ریخت به خاک

                  چه دل انگیز بهاری پژمرد

                 چه دلی رفت ز دست

                          چه چراغی افسرد

رفقا، خانواده محترم و دوستان عزیز سخن گفتن از منش و گویش انسانی والا چون رفیق آذر درخشان را نمی توان پایان یافته انگاشت. اندیشه و گفتار وی در رگ و ریشه ما ماندگار است. پس گرامی بداریم یاد آن آزاده انقلابی، سر آمد روزگار را.

رفقا و دوستان عزیز! به یاد دیداری می افتم، دیدار دوست و رفیق از دست رفته ای که خاطره پر مهرش همواره برایم زنده است و هرگز فراموشم نمی شود.

هنگامی که از افغانستان برای آذر سخن میگفتم، با دل و جان پذیرای شنیدن آن بود. زیرا علاقه ای خاص به مردم افغانستان و به ویژه به زنان افغانستان داشت. رفیق هر چند راه را پر خطر و نا هموار می دید ولی با عزم سترگ خویش گام می نهاد.

رفیق آذر از خستگی، تلخ کامی و شکست نمی هراسید و با وجود آن همه رنج و بیماری هم چنان پای بند به آرمان بزرگ انقلابی خود بود. او می گفت:

"روزی سحر از پشت دیوارهای خفاش نمایان خواهد شد" تلاش، استواری، اصالت، تازگی و پختگی افکار وی همیشه رهنمون رفقا و دوستانش بود.

صدای رفیقمان، فریاد زنان افغانستانی بود که از فقر فریاد می زنند، بانگ اطفال بی سرپرستی است که با بی سرنوشتی خود دست و پنجه نرم می کنند، ناله هزاران انسان های خانه به دوش و در هر سو پراکنده است، فریاد آواره گانی است در سراسر جهان، صدای برخاسته از اعماق دل زنانی است که هزاران مشکلات را تحمل می کنند.

آری این فریاد، فریاد زن قهرمانی است که با صدای خشم توده های زحمتکش در آمیخته است و گواهی تاریخ نشان می دهد که این عزیز از دست رفته، در رمز و راز زندگی، رنج ستمکشان نهفته و برای رهایی آنها قلبش سخت می تپید.

اوضاع وخیم افغانستان و مردم ستمدیده آن به ویژه زنانی که در طلسم بنیادگرایی و در چنگال دست امپریالیستهای جهانی قرار دارند، ازجمله مسولیت های آذر به شمارمی رفت. نمونه های درخشان در نو شته ها و مبارزاتش آفتابی می باشد. از دیگر خصوصیات رفیق همرزم ما این بود که وی در برابر جمهوری اسلامی و امپریالیست های جنایتکار با تمام شرایط نامساعد و دشوار سر خم نکرد، وی خود را متعهد به راهش و تزلزل ناپذیر در راه انقلاب و آزادی می دانست.

آذر درخشان، در برابر ناملایمات و تبعیضات واکنشی سرسختانه  اما دلچسب و دل پذیر، در مبارزه با غول زنجیر استثمار و اسارت از خود نشان می داد. بی گمان باورهای رفیق آذر در راستای انقلاب و آزادیست. و این باور تا آنجا در جسم و روانش رسوخ کرده بود که حقیقت داشت. ولی لحظه ای وسوسه را در دل راه نداد و شتابان در راه مبارزه پیشگام تر از دیگران حرکت می کرد و تمام افکارش را سرنگونی جمهوری اسلامی ایران و آزادی زحمتشکان و زنان جهان تشکیل می داد. آذر می گفت" هرانسان انقلابی وظیفه دارد در میدان مبارزه شرکت فعال داشته باشد "رفیق آذر اگر شتاب در راه مبارزه داشت، اما شتاب به سوی مرگ نداشت، زیرا او زندگی را دوست می داشت. او پیکارگری بود که اهمیت دقیقه ها و ثانیه ها را می دانست و در جمعی مبارزاتی که می نشست، لحن و کلامش را به گوش و جان می سپرد. جملاتش چهره هایی آشنا داشتند، یعنی برای زحمتشکان، کارگران، زنان، کارمندان، معلمان و زنان خانه دار تا زنان کارگر و تحصیل یافته، پسران و دختران جوان، به خصوص ستم اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی و ستم بر زنان را در لابلای حرفهایش تفسیر و تحلیل سیاسی می کرد و راه انقلابی پیشنهاد و رهنمود می داد.

رفیق درخشان، زن فریاد و اعتراض بود، نسل سکوت و نسل شکست و نسل جوان را به میدان مبارزه فرا می خواند، بدان معنی که آذر جهانی می اندیشید. وی در کنار رفقای حزبی و مبارزین انقلابی در مقابل جنایتکاران و خائنین یعنی ارتجاع و امپریالیسم به پا خواسته بود.

آذر مبارزه را هدف زندگی اش قرار داده بود و خشونت خودکامگان را در برابر مردم به چالش می کشید و هیچگاه بر سر باورهایش با احدی معامله نکرد و از اعتقاد به کمونیسم و جامعه بدون طبقه لحظه ای دست بر نداشت.

این زن انقلابی، زن شجاع و پیگیر در راه مبارزه و آزادی برای رهایی همچون آفتاب می درخشید. گرچه امروز آن آفتاب جهان تاب درمیان ما نیست و آن گوهر شب چراغ از میان ما رخت بر بسته، و آن دریچه ذوق، امید، دانش، خرد و مبارزه در دل خاک آرامیده است، ولی باورهای سختجدی اش به مردم و انقلاب و مسلک و آئین اش، یعنی طلوع آفتاب صبح آزادی را به رفقایش به ارمغان گذاشت. افسوس سحری در باغ آزادی دامن تیرگی شب بی پایان را گرفت و رفیق عزیزمان با خانواده، رفقا و عزیزانش وداع ابدی نمود.

با مرگ رفیق آذر درخشان، جنبش کمونیستی ایران، جنبش کمونیستی افغانستان، جنبش زنان ایران و مبارزین انقلابی زنان افغانستان یکی از یاران و کادرهایش را از دست داد.

یاد و خاطره های این عقاب بلند پرواز و این کمونیست انقلابی را گرامی داشته و ما انقلابیون افغانستانی به خصوص زنان پرچم سرخ انقلاب را برداشته و راهش را ادامه می دهیم.

این عقاب بلند پرواز آزادی

ای ستاره درخشان انقلابی

در ردیف ستارگان سرخ

به آوای سرود انقلابی می خوانمت

 

* - اين پيام در مراسم بزرگداشت آذر در پاريس خوانده شد.

 

« جنبش انقلابی آزادی افغانستان (جاآا)

با کمال تاسف اطلاع یافتیم که آذر درخشان (مهری علی ملایری) در سحرگاه روز 26 می 2012 پس از یازده سال مبارزه با بیماری سرطان در بیمارستانی در شهر پاریس درگدشت.

بدون شک از دست دادن آذر درخشان ضایعه  بزرگی در نبرد علیه امپریالیسم و ارتجاع و فرهنگ پوسیده حاکم آن تا آخرین توان خویش رزمیده اند و در صحنه ی مبارزه از خود خاطرات رزم و نبرد بی امان خویش را برجای گذاشته اند به عنوان الگوهای همیشه جاویدانی برای همه رهروان را آزادی و برابری در همه زمان ها درخشان می مانند.

جنبش انقلابی آزادی افغانستان(جاآا)، خود را در غم از دست دادن این انسان مبارز و انقلابی و  این یکی از درخشان ترین فعالان آزادی و رهایی زنان شریک می داند. ما درگذشت این زن مبارز و انقلابی را به رفقای سازمان زنان هشت مارس(ایران-افغانستان) و دیگر همرزمانش، به خانواده، بستگان و دوستان وی از صمیم قلب تسلیت می گوییم. بیائید غم از دست دادن این زن مبارز و انقلابی را به نیروی مبارزاتی کوبنده تر برای رسیدن به رهایی و آزادی

مبدل سازیم.  یادش گرامی باد

 

« حزب کمونیست افغانستان (مائوئیست)

پیام تسلیت به مناسبت درگذشت آذر درخشان (مهری علی ملایری)

با تاثر و تالم اطلاع یافتیم که رزمنده کمونیست، پیکار جوی راه رهایی زنان، یکی از کادرهای برجسته حزب کمونیست ایران(م..ل.م) و یکی از بنیانگذاران و رهبران برجسته سازمان زنان هشت مارس، آذر درخشان (مهری علی ملایری)، پس از سال های طولانی مبارزه علیه امپریالیزم، ارتجاع و مرد سالاری و مقاومت چندین ساله علیه مرض سرطان، به تاریخ 26 ماه می 2012 (6 جوزای 1392)، در عالم تبعید و دیار غربت (در شهر پاریس فرانسه) چشم از جهان فروبست.

حزب کمونیست(مائوئیست) افغانستان در حالیکه به مناسبت درگذشت این زن کمونیست انقلابی و مبارز، با حزب کمونیست ایران (م ل م)، سازمان زنان هشت مارس، اعضای خانواده و دوستان آذر درخشان (مهری علی ملایری) اعلام همدردی و غم شریکی می نماید، جدا امیدوار است که غم و اندوه ناشی از فقدان این رفیق انقلابی، هرچه زودتر به انرژی مبارزاتی مبدل گردد که بتواند ده ها و صد ها رزمنده انقلابی ای چون وی به جنبش انقلابی جهان و جنبش رهایی زنان در جهان اهدا نماید.

14 جوزای 1392 (3 جون 2012)

 

«   هواداران «حزب کمونیست (مائویست) افغانستان» در اروپا

 

پیام تسلیتی به‌ مناسبت در‌گذشت رفیق عزیز آذر درخشان

شنیدن خبر درگذشت رفیق عزیز آذر «درخشان» (مهری علی‌ملایری) برای ما تکان ‌دهنده و شوکه‌آور ‌است. رفیق ‌آذر «درخشان» دانشمند متبحر، کمونیست واقعی و رزمنده‌ی پیگیر، پر‌تلاش، سخت‌کوش، با ‌شهامت، متین و غیور بود که عمرش را شجاعانه در مبارزه برای تحقق آرمان‌های والای کمونیسم، سپری نمود.

مبارزات وسیع، عمیق و همه‌جانبه رفیق آذر را در کارزار‌های مبارزاتی مجرب و آبدیده کرد و به الگو و رهنمای نیرو‌های مبارز و انقلابی تبدیل نمود. رفیق آذر سخنگو، سخنور و نویسنده‌ی توانا بود. ویژ‌گی‌های خاص و منحصر به فردش او را در عرصه‌ی ملی و بین‌المللی مشهور و محبوب نیروهای انقلابی و آزادیخواه ایران، افغانستان و سراسر جهان نمود.

رفیق‌ آذر سازمان زنان هشت مارس (ایران - افغانستان) را با اعتقاد راسخ به انترناسیونالیزم پرولتری با یاری دیگر کادرهای انقلابی بنیاد نهاد و در پیشبرد اهداف آن از دل ‌و‌ جان مبارزه کرد.

شجاعت، قاطعیت، استقامت و پایداری رفیق را در مبارزه علیه حاکمیت جمهوری اسلامی و خرافات و اجحافات مرد سالارانه‌ی حاکم بر جامعه به رزمنده‌ی آبدیده خصوصاً در جنبش زنان تبدیل نمود و باعث استحکام و نیرومندی سازمان هشت مارس شد. سرسختی انقلابی و رزمندگی رفیق عزیز آذر «درخشان» در جریان یازده سالی که با بیماری سخت و طاقت‌فرسای سرطان دست به گریبان بود، مشخص‌تر و واضح‌تر گردید. او در این سال‌ها با قلم‌ برا و زبان توانایش با جنبش انقلابی زنان علیه دشمنان رنگارنگ کمونیسم انقلابی مقابله نمود و مبارزاتش را بیشتر از پیش با تحمل و مقاومت انقلابی تداوم بخشید.

ما تأسف و تأثر عمیق خود را به مناسبت درگذشت این رفیق گرانقدر از صمیم قلب برای هیأت رهبری و رفقای حزب کمونیست ایران (م ‌ل‌ م)، رفقای سازمان زنان هشت مارس (ایران - افغانستان)، جنبش کمونیستی بین‌المللی، اعضای خانواده و همه‌ی یاران و دوستان این رفیق عزیز، ابراز می‌کنیم و در‌گذشت‌ او را برای‌تان صمیمانه تسلیت می‌گوییم.امیدواریم که اندوه از دست‌دادن این رفیق عزیز را برای تحقق اهداف والای این رفیق به مبارزه تبدیل نماییم.

 «  از طرف «دسته هشت مارچ زنان»- افغانستان

پیام همدردی به سازمان زنان هشت مارس! دوستان همرزم!

شنیدن خبر ناگهانی وفات آذر درخشان(مهری علی ملایری)، یکی از موسسان سازمان زنان هشت مارس، همه ما را شدیدا غمگین ساخت. از این بابت المناک، همدردی و غم شریکی عمیق مان را به تمامی منسوبین سازمان زنان هشت مارس و همه اعضای خانواده مهری علی ملایری ابراز می نماییم. باشد تا این غم و اندوه را به انرژی مبارزاتی در راه رهایی زنان و انقلاب در جهان، منجمله در افغانستان و ایران، مبدل نماییم. دوستان عزیز! درین فرصت غم انگیز،‌ لازم به تذکر می دانیم که "‌دسته هشت مارچ زنان  افغانستان‌"،‌ از مدت دو سال به این طرف به یک تشکیلات مبارزاتی فعال زنان

افغانستانی در داخل کشور مبدل گردیده است. ما جدا تقاضامندیم تا مطابق به طرح اولیه،‌ پیوند مبارزاتی ارگانیک میان ما و زنان افغانستانی فعال در "سازمان زنان هشت مارس" برقرار گردد تا بتوانیم با برقراری وحدت میان هم مبارزه مان را از لحاظ سیاسی و سازمانی بیشتر از پیش ارتقاء و گسترش دهیم.

امیدواریم با دست به دست هم دادن هر چه اصولی تر و عاجلتر‌ به این دستاورد مبارزاتی نائل آییم.

یاد و خاطره درخشان مهری علی ملایری (‌آذر درخشان)‌ را زنده نگه داریم !‌

             ۱۴ ثور 1391 (‌3 جون 2012)

«  جنبش زنان تحت ستم افغانستان ـ فریاد

آذر درخشان هنوز با ماست!

با تاسف و تالم اطلاع یافتیم که یکی از برجسته ترین زنان فعال رادیکال و زحمتکش انقلابی رفیق آذر درخشان

(مهری علی ملایری) سحرگاه روز 26می2012پس از سالها مبارزه با بیماری نفرت انگیز جهانی سرطان در شهر پاریس فرانسه درگذشت.

براستی که از دست دادن رفیق آذر درخشان اندوهی گران برای جنبش انقلابی زنان و تمامی زنان فعال و رادیکال و زحمتکش محسوب میشود. زیرا آذر درخشان زنی بود که برای رهایی تمامی زنان تحت ستم جهان تا آخرین لحظات زندگی اش تلاش خستگی ناپذیر خویش را انجام داد. او در مسیر مبارزه اش استوار به پیش رفت و هرگز از قدرتی نهراسید.

اما، آذر درخشان هنوز با ماست! او اگر چه از نظر فیزیکی دیگر همراه ما نیست ولی او در قالب فعالیتهای مبارزاتی ای که در جهت مبارزه با ستم بر زن و خلق جهانی نوین انجام داده است مانند نوشته ها ،گفته ها و سخنرانی هایش برای همیشه با ما و با خلقهای تحت ستم ایران –افغانستان و دیگر نقاط جهان میباشد.

جنبش زنان تحت ستم افغانستان- فریاد، ضمن ابراز تاسف، صمیمانه به تمام رزمندگان راه آزادی و برابری خصوصا به سازمان زنان هشت مارس (ایران- افغانستان)، خانواده محترم آذر، رفقا، دوستان، آشنایان و دیگر دوستداران وی صمیمانه تسلیت گفته. خود را در غم و اندوه فقدان این زن شجاع سهیم می‌داند.یاد و خاطره اش گرامی باد / با آرزوی آزادی و برابری- 1 جون 2012

 

 


«   رفیق افغانی تان س.ا

سلام رفقای گرامی !

 امروز صبح وقتی که به دفتر کارم آمدم در وب سایت سربداران خبر دردناک و تاسف‌آوری را خواندم که هرگز باورم نمی‌شد به هرحال آنچه من دیدم واقعیت داشت .

البته با تاسف فراوان باید گفت خبر درگذشت خواهر گرامی‌مان "آذر درخشان" را که دیگر با ما نیست شنیدم یعنی این‌که او دیگر با ما نیست شنیدم، نی اگر او دیگر در میان ما نیست اما تمام یادهایش زنده و جاودان است، راه‌اش ادامه دارد و این وعده و میثاق ما به خواهر گرامی ماست .

آری خواهرم زنی فعال، بیدار، مبارز و سر سخت و از چهره‌های برجسته زنان ایران و افغانستان بود. اگر چه خواهرم متولد ایران است اما ما کسانی هستیم که حدود مرز و سر حد را نمی‌شناسیم زیرا که مرز و سر حد ما انسانیت یعنی کمونیزم است در نهایت برای این مبارزه می‌کنیم تا دست زالوهای خونخوار امپریالیزم را از جهان کوتاه بسازیم .

آری خواهرمان خوب مبارزه کرد، نه ‌تنها این‌که برای زنان ایران الگوی قهرمانی و شجاعت بود البته برای زنان افغانستان و جهان نیز الگو بود و همیشه یادشان درخاطره‌ها باقی است و راه‌شان ادامه داشته و بیرق شان در اهتزار خواهد بود.

من به نوبه خود بحیث یک رفیق وهمرزم افغان شما درگذشت خواهرگرامی مان را به تمام اعضای خانواده که ما به آن تعلق داریم و رفقای همرزم با نام و نشان‌شان و گمنامی که در هرگوشه ای ازجهان با امپریالیزم خونخوار در مبارزه است تسلیت می‌گویم، آری فقدان رفیق گرامی چون آذر درخشان برای ما دردناک و المناک و ضایعه ای بزرگ است. در اخیرسوگند می‌خوریم که ما راه‌شان را ادامه و بیرق‌شان را برافراشته خواهیم داشت.

 یادش گرامی باد

«    زنان افغان ۸ مارچ نروژ

با اندوهی فراوان  از در گذشت رفیق آذر درخشان با تاسف و تالم اطلاع   یافتیم که بسیار تأثر  انگیز است .

صمیمانه  تاسف خود را به خانواده  محترم  آذر، رفقا و دوستان شان ابراز نموده  و خود را در غم و انده فقدان این زن شجاع سهیم می‌دانیم .

یاد و خاطره اش گرامی باد.

« سازمان كارگران افغانستان (ماركسيست-لنينيست-مائوئيست، عمدتا مائوئيست)

پيام تسليت برای همه مائوئيست ها و نيروهای دموكرات انقلابی به مناسبت درگذشت رفيق "آذر درخشان"

رفيق آذر درخشان، رفيقی از تبار و پروز "كلاراها"َ، "روزاها"، "كولانتای ها" و ساير انقلابی زنان شامخی كه رد پای شان بر جاده مارپيچ تكامل جوامع بشری نقش بسته است، و چراغ انديشه شان، هنوز فرا راه ما روشنايی می بخشد، به جاودانه گان پيوست. از دريافت خبر وفات آن انقلابی زن نستوه،‌ خيلی غمين شديم، و مراتب تسليت خويش را به سازمان "دسته زنان هشت مارچ ايرانی- افغانستانی"، ‌از طريق شان به نيروهايی كه هنوز درون حزب كمونيست ايران (ماركسيست- لنينيست-مائوئيست) به مائوئيسم باورمند اند، و به قاطبه مائوئيست های دنيا و نيروهای دموكرات انقلابی، اعم از ايرانی و غير ايرانی تقديم داشته، و در سوگ وی، مصراعی از رودكی سمرقندی را، اندكی "دست كاری"  نموده، از سر ناگزيری می نويسيم: مرگ چنان "نستوه زن" نه كاری است خرد!

رفيق آذر درخشان، بر نهج فمينيسم پرولتری رفت، و ديگران را هم آموخت تا بدانند كه جز از پرويزن ماركسيسم- لنينيسم-مائوئيسم، نمی توان به دركی روشن از ستمگری هايی كه در جوامع مرد سالار و طبقاتی بر زنان اعمال ميگردد، دست يافت. نيز اين رفيق آذر درخشان بود كه به درخشنده گيی تام، برای همگان مبرهن ميداشت كه جز با فمينيسم پرولتری، و جز با اتكا و دسترسی به سلاح ماركسيسم-لنينيسم- مائوئيسم نمی توان به جنگ تيرگی و شب پرستان شتافت. از دست رفتن چنان فرزانه زن پيكارگر، ضايعه يی بزرگی است از برای جنبش فمينيسم انقلابی. نيز مائوئيست های انقلابی، نبود انقلابيی نستوه چون او يی را به ماتم می نشيند. با اينهمه، ما باورمنديم كه جنگل پر بار خلق، سرو هايی آزاده چون او تقديم خواهد نمود. آنچه مايه رنج است آنست كه در شرايطی كه ارتجاع مسلط بر جهان كوشش می نمايد كه با "فرار مغز ها" و با حربه های زور ، زر و تزوير، جلو ظهور و رشد شخصيت های انقلابی را بگيرد، و بويژه عرصه را كاملا "مذكر" وانمود نمايد، در چنين شبی ظلمانی، از دست دادن انقلابيونی چون رفيق "درخشان" بسی دردناكتر از آنست كه بتوان در سطوری محدود بدان پرداخت. در حقيقت، با آنكه چنانكه نوشتيم از جنگل پربار خلق، "آذر "هايی درخشانتر ممكن است برجهد، اما تا زمانيكه جای خالی اين "آذر" پر شود، ‌پرولتاريای ايران و سراسر جهان، فقدان اين انقلابی فرزانه را حس خواهد نمود، و جای خالی وی، بر ديده گان پرولتر زنان گريستن را خواهد سرود. سازمان كارگران افغانستان، يادمان اين انقلابی زن مائوئيست را گرامی داشته، و برای رهروان راه خارايين وي، توانش و پايايی بيشتر در كوره های داغ و سنگر های هژبرين مبارزه خواستار بوده، و اميدوار است كه رفقای وي، چه در ايران و چه در ساير كشور ها، دوشادوش توده های ستمديده، بر ضد امپرياليزم و ارتجاع توفيده، تا سپيده دمان كمونيسم، دمی نياسوده، و تا گسترش جهانی كمونيسم، خواب را برخويش حرام داشته، و حينيكه جامعه برابر و بی طبقه بر سراسر جهان سايه گسترد، باز يادمان انقلابی "آذر"های درخشان خويش را گرامی و بلكه گرامی تر داشته، و تنديس های ايشان را سپاسمندانه برافرازند!

زنده باد فمينيسم پرولتری و پدرام باد يادواره انقلابی رفيق آذر درخشان

پرولتر زنان سراسر جهان، بر ضد مردسالاری متحد شويد!

زنده باد ماركسيسم-لنينيسم-مائوئيسم !

جنگ خلق تا كمونيسم!

 

« جنبش انقلابی جوانان افغانستان

پیام همدردی به سازمان زنان هشت مارس!

بمناسبت درگذشت آذر درخشان،‌ زن رزمنده انقلابی !‌‌

دوستان همرزم!

با تاسف و تالم فراوان اطلاع یافتیم که آذر درخشان (‌مهری علی ملایری)‌ این زن رزمنده انقلابی و یکی از موسسین فعال " سازمان زنان هشت مارچ" سحرگاه 26 می 2012 در یکی از شفاخانه های پاریس در فرانسه درگذشت.

ما تاسف عميق خود را نسبت به فقدان اين کادر انقلابی جنبش رهايی زنان اعلام داشته و همدردی خود را با اعضای خانواده، دوستان ، رفقای هم رزمش و تمامی رهروان راه رهائی و آزادی، ابراز ميداريم.

بیایید غم ازدست دادن این زن رزمنده و مبارز را به نیروی مبارزاتی هرچه اصولی تر و شگوفانتر برای رسیدن به رهائی و آزادی بدل نماییم.

جاودان باد،‌ یاد و خاطره آذر درخشان

۳ جون 2012


 


« هواداران حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان واحد کانادا

پیام تسلیت

در گذشت آذر درخشان مبارز کمونیست، فعال جنبش زنان و از بنیان گذاران سازمان زنان 8 مارس (ایران- افغانستان) را با همه افراد خانواده، دوستان، آشنایان و رفقای وی در حزب کمونیست ایران (م- ل- م)  و سازمان زنان 8 مارس( ایران - افغانستان) عمیقا تسلیت میگویم و با غم و اندوه، خود را در فقدان این رفیق مبارز همدرد می‌دانیم.

یادش گرامی باد

 

« هسته کارگری مبارز افغانستان

به سازمان زنان هشت مارس!

از دریافت خبر درگذشت آذر درخشان، یکی از موسسین و کادر های فعال رهبری سازمان شما، بی نهایت متاثر و غمگین شدیم. او کارگر زن انقلابی ای بود نمونه و سرمشق در استواری مبارزاتی و تحمل درد و رنج زندگی. در گذشت این انقلابی زحمتکش را به سازمان شما، رفقا و دوستان دیگرش و همچنان اعضای خانواده اش تسلیت می گوئیم و با تمامی آنها اظهار همدردی و غم شریکی می نماییم. رزمندگان آینده یاد او را گرامی خواهند داشت و خصایل شایسته مبارزاتی او را سرمشق قرار خواهند داد.

۱۵جوزای 1391

 «   امیلیا  اسپارتک

رفتن رفیق عزیز آذر درخشان، این زن مبارز خلق ایران و بهترین مبارز جنبش زنان را از کنار رققا کمبود بزرگ

می‌پندارم. خود را در غم‌تان شریک می‌دانم.

زنده و جاویدان باد نام آذر درخشان

یادش گرامی باد/  با درودهای همبستگی

«    وجیهه

با تاسف فراوان خبر خاموشی آذر را قبول کردم و برای همه دوستان مشترکمان، فامیل آذر عزیز، سازمان زنان هشت مارچ، جنبش زنان، و حزب کمونیست ایران  (مارکسیست، لنینیست، مائویست) تسلیت می‌گویم.

آذر را با فکر درخشانش دیگر در جمع خود نداریم که فرا خوان نور و روشنی بدهد و چراغ آور جمع های ما باشد، تبریک برای جاویدان شدنش، او خود را جاویدان ساخت در جمع زنده نامان پیوست. او مبارزات آگاهانه ای خود را با سرحد و مرز بندی کردن با هر نوع ستم، بی عدالتی بهره کشی و عقب گرائی روشن ساخت، و در هر فصلی از تاریخ زنان نامش را ثبت کرد.

راهش  پر راهرو.