Aankondiging 3:

Het aftellen is begonnen! Een uitbarsting is onderweg!

Een storm nadert, de strijd kondigt zich aan en het aftellen is begonnen! We bereiden ons opnieuw voor om ter gelegenheid van internationale vrouwenstrijd, 8 maart, de straten te bezetten. Steeds luider zullen we de stem van verzet en de moedige strijd van Iraanse vrouwen laten horen!  Het is nu veertig jaar geleden dat vrouwen voor het eerst massaal in opstand kwamen tegen “het besluit van de verplichtte hijab” in Iran, op 8 maart 1979. De opstand duurde vijf dagen. Om de moedige opstand van deze vrouwen te vieren zullen wij de strijd tegen de verplichte hijab herdenken en voortzetten in de straten van:

 Hamburg (DL), Den Haag (NL) en Brussel (B) op 6, 7 en 8 maart 2019.  

In december 2017 verenigde de vrouwen zich opnieuw in opstand tegen de verplichte hijab in Teheran en werden bekend als “de Vrouwen van de Revolutionaire Straat”.  De opstand verspreidde zich in grote delen van het land en wordt nog dagelijks voortgezet door individuele- en groepen vrouwen. De opstand van het Iranaanse volk tegen het fundamentalistisch Islamitisch regime versterkt en versnelt bij elke stap die de vrouwen zetten in deze strijd.

Waarom ter gelegenheid van de veertigste verjaardag van de vrouwenstrijd?

De opstand in 1979 staat gemarkeerd als een gouden hoofdstuk uit de geschiedenis van honderd vrouwenstrijd in Iran, omdat deze opstand een echte sprong voorwaarts is geweest voor de Iraanse vrouwenbeweging tegen genderonderdrukking.

Vrouwen waren het eerste doelwit van de islamitische fundamentalisten die toen net de macht hadden gegrepen. Om hun macht te consolideren, probeerden ze de vrouwen in de kast te duwen. De vrouwen waren dus de eerste sociale groep die de achterlijke aard van dit net gemachtigde regime begrepen en in opstand moesten komen tegen de aanval op hun fundamentele rechten.

Met hun strijd legden zij niet alleen de macht van de staat over het vrouwenlichaam bloot, maar vertolkten ook effectief het verzet van een deel van de samenleving tegen het reactionaire regime door te zingen: “We hebben geen revolutie gemaakt voor achteruitgang”.

Toch werd de strijd tegen de verplichte hijab niet ondersteund door andere revolutionaire politieke krachten, die de vrouwenstrijd minder belangrijk achtten, twijfelde aan de strijd of stil bleven. Bij gebrek aan deze steun werd de strijd uiteindelijk onderdrukt. Maar uit deze strijd werd uiteindelijk de nieuwe vrouwenbeweging geboren.

Voor het eerst in de geschiedenis van het Iraans activisme, waren het de vrouwen die altijd al actief waren in de strijd, die de kwestie van genderonderdrukking concreet naar voren brachten en onafhankelijk van andere politiek-sociale organisaties de strijd tegen onderdrukking hadden vormgegeven.

Waarom kan de vooruitgang van de vrouwenbeweging niet beperkt blijven tot vrouwen en de vrouwenbeweging?

Het islamitische regime heeft zijn legitimiteit verloren als gevolg van de diepe politiek-sociaal-economische crisis, zijn interne conflicten en de internationale druk. Hierdoor is de strijd van de arbeiders, werklozen en alle onderdrukte klassen aangewakkerd. Vrouwen hebben niet alleen met hun grote aantallen maar ook met hun kwalitatieve impact een moedige vertegenwoordiging gehad in al deze strijd. Maar de wijdverbreide  strijd van vrouwen tegen genderonderdrukking heeft haar onafhankelijke positie als massa organisatie nog niet gevonden. Vrouwen en andere sociale- en klassenbewegingen zouden de historische lessen van de opstand van 1979 vanaf nu moeten toepassen.

De strijd van de vrouwen tegen genderonderdrukking spreekt de andere vormen van onderdrukking en uitbuiting niet tegen, maar de vooruitgang van de vrouwenbeweging kan alleen worden gewaarborgd als de eis van vrouwen zowel binnen vrouwenbewegingen als binnen andere sociale bewegingen de ruimte krijgt om zich te manifesteren.

Vandaag is het actief versterken en organiseren van de revolutionaire vrouwenbeweging de sleutel waarmee de verontwaardiging en ontevredenheid van vrouwen in alle sociale bewegingen ontketend kan worden.

Door de eis van de vrouwenbeweging naar voren te brengen, wordt de weg vrijgemaakt voor onderlinge relaties en verbindingen met andere sociale bewegingen. In die verbinding vinden we de gemeenschappelijke wortels van de strijd tegen allerlei vormen van onderdrukking en uitbuiting.

Waarom- en hoe mee te doen met de internationale vrouwenbewegingen?

Het lichaam van de vrouw presenteren als handelswaar enerzijds en het verbergen onder de verplichte Hijab anderzijds, zijn twee kanten van dezelfde medaille; In beiden gevallen wordt het vrouwenlichaam beschouwd als seksobject.  

Op de ene plek beveelt het mannelijke chauvinisme haar verhulling en op de andere plek in de porno-industrie en de handel in seks wordt zij te koop aangeboden.

Als gevolg daarvan is de vrouwenstrijd tegen de verplichte Hijab in Iran niet gescheiden van andere vormen van geweld tegen vrouwen wereldwijd tegen het mannelijke chauvinisme binnen het kapitalistisch systeem. Om die reden beschouwen we onze strijd als onderdeel van de vooruitgang van vrouwen in het Midden-Oosten maar ook op wereldschaal.

Waarom is internationale solidariteit nodig?

De intensivering van de sociaaleconomische en politieke crisis van het islamitische regime, de escalatie van het machtsconflict met de VS, de sanctie’s van de VS, het is de strijd tussen imperialisten, waarvan de gewone mensen het slachtoffer zijn en de vrouwen in het quardraat.

De beide reactionaire machtsbolwerken proberen het idee op te dringen dat er slechts twee keuzes zijn, hetzij de slavernij van neoliberalisme -sancties, oorlog en imperialistische interventie- of het islamitisch fundamentalisme.

We weten echter dat hoewel deze twee strijdkrachten in conflict zijn, zij tegelijkertijd gemeenschappelijke belangen hebben en naast elkaar kunnen bestaan en dat de mensen geen enkele invloed hebben op hun politieke beslissingen, zoals de bevolking van Irak en Afghanistan dat ook niet hadden. Om deze reden heeft het Iraanse volk en met name de vrouwen de zogenaamde internationale redder noch de islamitische fundamentalisten nodig. Wat zij wel nodig hebben, is de solidariteit van mensen overal ter wereld.

Waarom strijden tegen de verplichte Hijab?

We zijn ons er terdege van bewust dat de strijd tegen genderonderdrukking niet beperkt kan blijven tot de strijd tegen geweld tegen vrouwen en dat de strijd tegen geweld niet beperkt kan blijven tot de strijd tegen de verplichte Hijab.

Maar in Iran vormt de verplichte hijab de kern van het staatsgeweld tegen vrouwen en is de hijab het symbool en de ideologische basis van een theocratische staat. Het is het belangrijkste mechanisme om het lichaam en de seksualiteit van vrouwen te controleren en de onderwerping van vrouwen door de islamitisch-kapitalistische staat te consolideren.

Het mobiliseren en organiseren van de massa rond de verplichte Hijab en het versterken en verdiepen van de strijd van vrouwen tegen de verplichte Hijab, maakt het mogelijk om ook andere kenmerken van geweld tegen vrouwen onder de aandacht te brengen, zoals de anti-vrouwenwetten en de straffen van de islamitische sharia. Door het pad rond de kern van dit overduidelijk staatsgeweld voort te zetten, kan de eenheid van de vrouwenbeweging ook een sprong voorwaarts maken.

Door in te zetten op eenheid en solidariteit op alle mogelijke manieren, wordt de 3-dagen durende mars van de Iraanse vrouwencampagne (Karzaar) effectief en succesvol. 

Sta naast de vrouwen die op hun eigen kracht vertrouwen en op hun toewijding aan 40 jaar strijd tegen een van de meest wrede anti-vrouwenregimes ter wereld!

Sta naast de vrouwen die de luide stem van de onderdrukten willen zijn, maar weten dat deze strijd niet zal worden gerealiseerd zonder een volledige strijd tegen genderonderdrukking vanaf dit moment en overal ter wereld.

Sta naast de vrouwen die hun strijd tegen de verplichte hijab en andere vormen van genderonderdrukking willen voortzetten ten dienste van de revolutionaire omverwerping van de islamitische republiek en de imperialisten.

Doe mee met de campagne tegen staats-, sociaal en huiselijk geweld tegen vrouwen in Iran (Karzaar) en breng onze oproep over naar alle progressieve krachten en individuen die je tegenkomt!

Sta naast ons 3 dagen in maart en laat de stem van de Iraanse vrouwen luider klinken!

 

'De campagne tegen staats-, sociaal en huiselijk geweld tegen vrouwen in Iran'

 

29 januari 2019

www.kaarzaar.com

karzar.zanan.2016@gmail.com

www.facebook.com/kaarzaar

https://twitter.com/kaarzaar