Zonder revolutionaire vrouwenstrijd,

Zonder revolutionaire vrouwenstrijd,

 geen verandering mogelijk!

Het is bijna 8 maart: de dag van internationale solidariteit en steun, de dag van verzet tegen het kapitalistische patriarchale system dat de wereld regeert, de dag van verzet om onze doelen van vrijheid en emancipatie te bereiken, de dag die miljoenen vrouwen bij elkaar kan brengen om duizenden jaren van vrouwenonderdrukking te beëindigen. Dit jaar voelen we meer dan ooit hoop. Die hoop komt voort uit het verzet dat miljoenen vrouwen over de hele wereld toonden op 21 januari 2017. Voor de eerste maal in de geschiedenis, kwamen miljoenen vrouwen bij elkaar in internationale solidariteit, om zich te verzetten tegen het imperialistische en fascistische regime in de VS, dan toen zijn heerschappij begon. Meer dan 6 miljoen mensen, waarvan de overgrote meerderheid vrouwen, spraken zich niet alleen uit voor vrouwenrechten, maar werden ook de verdedigers van andere onderdrukte volkeren, zoals vluchtelingen, migranten, Afro-Amerikanen, Latino’s, leden van de LGBT-community, enzoverder. Deze internationale solidariteit en de verwezenlijkingen ervan kunnen en moeten gebruikt worden om de strijd verder te zetten tegen de monsterlijke misdaden van de nieuw heersers van dit systeem, onder leiding van Trump en Pence.

 

We naderen 8 maart op een moment waarop vrouwen in Afghanistan, Iran, Irak, Syrië en Koerdistan geconfronteerd worden met een onvoorstelbare druk door invasies en imperialistische bezettingen aan de ene kant, en de opkomst van islamitisch fundamentalisme aan de andere kant. Zowel de oorlogszucht en de brutale bezettingen van imperialistische mogendheden, die onder verschillende voorwendselen deze gebieden willen controleren, als de opkomst van archaïsche islamitische groeperingen, dwingen een nog moeilijkere situatie op aan de vrouwen in de regio. In de zogenaamd « ontwikkelde » kapitalistische landen, worden vrouwen even goed onderdrukt. Op verschillende manieren worden ook hun lichamen en levens gecontroleerd door de mannelijke suprematie. Zelfs al worden de vrouwen in Westerse landen beschouwd als gelijk voor de wet, de discriminatie tegen vrouwen bestaat op alle niveaus van het leven en het chauvinistische systeem houdt zichzelf permanent in stand. Geweld tegen vrouwen vindt voornamelijk plaats in de vorm van huiselijk geweld. Het recht op abortus is bovendien beperkt in verschillende landen, waardoor er vaak betogingen zijn tegen de onderdrukking van vrouwen.

 

De strijd van vrouwen op het mondiale niveau is een bron van inspiratie voor ons en voor al diegenen die vastberaden zijn om de onderdrukking en de onderwerping van vrouwen uit te roeien. Er is geen twijfel mogelijk dat dat een moeizame en pijnlijke weg is. Maar de situatie en de omstandigheden van miljoenen vrouwen over de hele wereld zijn zo dat we geen enkele beledigende en verachtelijke behandeling meer toestaan. Met deze dag wil ‘Het Belgische platform van vrouwen van 8 maart’ een oproep lanceren aan al diegenen die in strijd zijn, om zich bij ons te voegen voor een internationale actie; een oproep om een einde te brengen aan de onderdrukking van vrouwen.

                                        

De georganiseerde, gegeneraliseerde en revolutionaire strijd van vrouwen is de sleutel voor de overwinning!

Het is tijd om onze ketenen te breken!

Neen aan het patriarchale imperialisme! Neen aan het religieuze fundamentalisme!

Vrouwen, laten we wakker worden! De strijd en het verzet hebben geen speciale gelegenheid nodig.

De revolutie heeft geen uitnodiging nodig.

Laten we onze zussen en vriendinnen terugvinden en ons voegen bij diegenen die deel uitmaken van deze revolutionaire transformatie.

Laten we onze moed tonen, onze macht, onze woede, onze kracht en onze wil.

Wij kunnen en moeten diegenen verdedigen die het meest onderdrukt worden en gedwongen tot stilte.

Wij kunnen en moeten de wereld redden.

Wij kunnen en moeten alle ketenen van onderdrukking en uitbuiting verbreken.

 

Wanneer ? Zaterdag 11 maart 2017 om 12u

Waar ?  Station Brussel-Centraal (Europakruispunt), 1000 Brussel

 

Het Belgische platform van vrouwen van 8 maart

De organisatoren : De Unie van Socialistische Vrouwen/ L’Union des Femmes Socialistes / skb-aveg@hotmail.com

De Organisatie van Vrouwen van 8 maart / L’Organisation des Femmes du 8 mars (Iran-Afghanistan) / www.8mars.com

Het Koerdisch Instituut van Brussel / L’Institut Kurde de Bruxelles / www.kurdishinstitute.be

De Beweging van Koerdische Vrouwen in België / Le Mouvement des Femmes Kurdes en Belgique